Bělá u Jevíčka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 17.04.2021
Umístění: Bělá u Jevíčka, náves
Nápis:
NA PAMÁTKU
PADLÝM VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
PADLÍ A ZEMŘELÍ
EMIL KOUŘIL *1885 - +1915, FRANT. JANÍČEK *1882 - +1915, LEOP. ŠUPLER ČETAŘ *1884 - +1916
JAN PŘICHYSTAL *1898 - +1918, BED. PŘICHYSTAL *1899 - +1918, VOJTĚCH ŠICH PODPORUČÍK *1893 - +1920
FERDINAND PETR *1888 - +1914, JOSEF HEKELE *1891 - +1916, FRANTIŠEK MLČOCH *1867 - +1917
JOSEF PERKET *1873 - +1914, JOSEF HICKL *1879 - +1916, JOSEF SKÁCEL *1891 - +1917
HUBERT TOVÁREK +1914, AUGUSTIN PURKET *1876 - +1916, JAN SKOUMAL *1900 - +1918
JOSEF LAŠTŮVKA *1891 - +1914, KAMIL RÝZNER *1882 - +1916, JAN GALLA *1872 - +1918
JOSEF STUPKA *1879 - +1914, JIŘÍ DIRR *1890 - +1916, ADOLF DOBEŠ *1898 - +1919
FRANTIŠEK ŠICH *1879 - +1915, FRANTIŠEK TOVÁREK *1870 - +1917

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6611
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska František Klekr

Autor: Pavlína Koncošová, 17.04.2021
Umístění: Bělá u Jevíčka, náves
Nápis:
HORNÍK
FRANTIŠEK KLEKR
*1.I.1917 v BĚLE - MALONÍNĚ
PADL V BOJI VE SVAZKU ČSL. ZAHRA-
NIČNÍHO VOJSKA PROTI NACISTIC-
KÝM UTLAČOVATELŮM DNE 21. XII.
1944 U DÜNKERGUE VE FRANCII.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6610
Pomník přidal: Pavlína Koncošová