Trnavá Hora

Okružná cesta

Hrob František Kouřil

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 01.12.2020
Umístění: Trnavá Hora, Okružná cesta, okraj obce, cintorín pri kostole sv. Jána Nepomuckého, šiesty hrob za Domom smútku v priamom smere vstupnej cesty do cintorína
Nápis:
PAMIATKE LEGIONÁRA

FRANTIŠEK KOUŘIL
četn. šstrážm.

* 10.IX.1882 † 5.I.1934
Zemřel ─aby žil věčně.
Čest jeho památce.
Poznámka:

František Kouřil sa narodil 10.9.1882 v Kostelci na Hané okr. Prostějov. V rakúsko-uhorskej armáde slúžil v 54. pešom pluku, kde dosiahol hodnosť desiatnika. Do ruského zajatia sa dostal 7.8.1916 v Otýnce. Prihlášku do československých légií podal v Jekaterinoslavskej gubernii, kde pracoval v koksovni Olchovského Oba, do záložného práporu légií bol zaradený 21.7.1917 v hodnosti vojak. Službu v légiách ukončil v roku 1920 v hodnosti mladší ohňostrojca (desiatnik) v 1. ľahkom delostreleckom pluku.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob neznámeho vojaka Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 01.12.2020
Umístění: Trnavá Hora, Okružná cesta, asi 20 m severne za areálom Materskej školy Trnavá Hora č. 223/8
Nápis:
29.3.
1945
Poznámka:

V ústrednej evidencii vojnových hrobov MV SR je pod číslom 51731300001.
(zdroj: http://ives.minv.sk/uevh/hrob_detail.aspx?ID=16571 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.