Petroupim

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 07.12.2020
Umístění: Petroupim, střed obce, před budovou OÚ
Nápis:
V UPOMÍNKU NAŠICH VOJÍNŮ,
KTEŘÍ ZTRATILI ŽIVOT VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918

SPĚTE KLIDNĚ BRATŘI MILÍ,
SMRT VAŠE JEST POMSTĚNA,
ZLOBA VRAHŮ ZTRESTÁNA
A VLAST NAŠE - SVOBODNÁ -

ZNOVUZŘÍZENO NA VĚČNOU PAMĚŤ OSVOBOZENÍ NAŠÍ
REPUBLIKY OD NĚMECKÝCH OKUPANTŮ V PAMÁTNÉM
KVĚTNU 1945.

S.Č.M. V PETROUPIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36917
Pomník přidal: Marek Lanzendorf