Čejč

Hrob Karl Friedrich Wilhelm von Clausewitz

Autor: Brigita Petrášová, 22.09.2019
Umístění: Čejč, Nádražní, park u sokolovny
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Náhrobní kámen je nyní bez nápisu (původní již zcela zanikly), je na něm ještě znatelný plastický rodový erb rodiny Clausewitzů, ale již také bez detailů. Vedle hrobu je umístěn informační panel s čtyřjazyčným textem o prusko-rakouské válce 1886, pruské armádě v Čejči, životopisem K. F. W. von Clausewitze a obrázky. Panel je poškozen vandalismem, ale čitelný.
Hrob je kulturní památkou vedenou v ÚSKP pod číslem 2187.
Z panelu:
"Karl Friedrich Wilhelm von Clausewitz byl synem daňového rady Gustava Marquarda Friedricha von Clausewitze. Jeho strýcem byl Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, pruský významný stratég a autor knihy O válce, jejíž závěry a myšlenky jsou dodnes aktuální (narodil se 1. července 1780 v Burgu a zemřel na choleru jako generálmajor pruské armády 16. listopadu 1831 v Breslau).
Friedrich von Clausewitz se narodil 15. prosince 1807 ve městě Burg u Magdeburgu a již v roce 1824 vstoupil do pruské armády. V roce 1826 byl povýšen do nejnižší důstojnické hodnosti (poručík 2. třídy) a postupně zastával různé štábní funkce a působil na Všeobecné válečné škole. V letech 1848 - 1849 se již v hodnosti setníka zúčastnil polního tažení v Dánsku a Bádensku. V letech 1849 - 1865 sloužil ve Velkém generálním štábu pruské armády, opět vyučoval na Všeobecné válečné škole, působil na Ministerstvu války, byl inspektorem ve spolkových pevnostech Mohuč a Rastatt a velel 2. gardové pěší brigádě. V návaznosti na tyto funkce byl také náležitě povyšován (1849 na plukovníka a 1861 na generálmajora). Byl držitelem mnoha vysokých vyznamenání.
Dne 18. června 1865 byl povýšen na generálporučíka a 4. ledna 1866 převzal velení 2. pěší divize náležející k 1. armádnímu sboru generálporučíka von Bonina v sestavě 2. pruské armády. Se svou divizí se generálporučík Friedrich von Clausewitz zúčastnil dne 27. června 1866 bojů o výšiny nad městem Trutnov a především rozhodující bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Na Moravě pak část jeho divize porazila rakouské vojsko 15. července 1866 u Tovačova.
Svou životní pouť zakončil generálporučík von Clausewitz v obci Čejč, kde se nakazil cholerou, která v té době krutě řádila v řadách pruského vojska i mezi domácím obyvatelstvem, a na její následky zde 31. července 1866 zemřel. Tělo generálporučíka von Clausewitze bylo 1. srpna 1866 pohřbeno s vojenskými poctami nedaleko kostela sv. Vendelína v prostoru dnešního parku. Na náhrobní kámen byl vytesán plastický rodový erb rodiny Clausewitzů a nápis:
"Friedrich von Clausewitz, General-Lieutenant, geboren zu Burg zu Preusen 1807, gestorben zu Czeitsch 31. Juli 1866". V roce 1899 byl pod německý nápis vytesán i český překlad.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-39723
Souřadnice: N48°56'39.92'' E16°58'5.91''
Pomník přidal: Brigita Petrášová