Turová

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.11.2020
Umístění: Turová, stred obce, na budove Obecného úradu Turová č. 110
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU OBČANOM,
KTORÍ SA STALI OBEŤAMI FAŠIZMU
V ROKOCH 1944 A 1945

JAROTA JÁN 1907 ̶ 1944
ČILIAK JÁN 1923 ̶ 1945
KAMIAČ JÁN 1925 ̶ 1945

Z PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.