Korozluky

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 05.11.2020
Umístění: Korozluky, park před OÚ
Nápis:
PADLÝM
A UMUČENÝM
ZA NAŠI SVOBODU
Poznámka:

U paty je uložena prst z Dukly z hrobu gen. Sázavského.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-301
Souřadnice: N50°28'42.61'' E13°43'21.56'' (park před OÚ)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska PTP

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 05.11.2020
Umístění: Korozluky, budova restaurace, vpravo OÚ
Nápis:
VŠEM, JIMŽ SMRT ZABRÁNILA,
ABY O TOM VYPRÁVĚLI ...
KOROZLUKY - SEDLEC
1948 - 1954
Poznámka:

Na pamětní desku PTP upozornil stávající starosta obce Korozluky, pan Miroslav Nedrda, a krátce, při náhodném setkání, se k ní též vyjádřil. Uvedl, že u obce byl lom na vápence kde petepáci pracovali.
Již v říjnu 1948 byly zřízeny tzv. silniční prapory pro výkon základní vojenské pracovní služby beze zbraně pro politicky nespolehlivé brance. Reorganizací silničních praporů vznikly v září 1950 Pomocné technické prapory (PTP).
Vojáci PTP pracovali zejména na stavbách a v dolech. Pomocnými technickými prapory a Technickými prapory (pro "spolehlivé" vojáky se sníženou zdravotní klasifikací) prošlo asi 60 000 mužů. Z toho bylo z politických důvodů (klasifikace "E") zařazeno do PTP asi 22 000 osob.
Většina vojáků PTP strávila nedobrovolně v armádě mnohem více než kolik činila oficiální dvouletá základní vojenská škola (služba). Někteří strávili u PTP i čtyři roky. Mnozí byli k PTP povoláni na výjimečné vojenské cvičení, které trvalo i více než dva roky.
Proto se staly PTP nejen zařízením pro umístění politicky nespolehlivých občanů k vykonání vojenské služby beze zbraně ale také nástrojem tvrdé perzekuce a pracovní exploatace.
PTP byly oficiálně zrušeny na jaře 1954. Režim tento krok prezentoval jako jisté liberalizační opatření. Ve skutečnosti byly vojenské pracovní útvary zachovány. Došlo k jejich přejmenování na vojenské technické jednotky (VTJ) a nadále do nich byli zařazováni "kádrově závadní branci".
(zdroj: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ptp.php )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'42.61'' E13°43'21.56'' (restaurace, vpravo OÚ)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo