Nová Buková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.12.2010
Umístění: Nová Buková, náves, před kapličkou
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914.1918.
MUSIL FR. 1893.1918
KUMBÁR K. 1886.1914
ČAKOVSKÝ F. 1889.1914
ČEJKA JOS. 1881.1914
KŘÍŽ FR. 1886.1914
KOPTA M. 1872.1916
ŠUBERT J. 1887.1916
LACEK J. 1891.1916
ŘÍMAL B. 1897.1917
VONDRŮ V. 1892.1917
LICHKA FR. 1870.1918
ŠVEJDA AN. 1872.1918
MÁSÍLKO K. 1868.1925
VODIČKA V. 1870.1928
Poznámka:

Musil František, vojín, nar. 28.4.1893, Buková okr. Počátky. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku, zajat, místo neuvedeno. V ČS legiích v Rusku sloužil od 17.6.1918 u 11. pěšího pluku. Další údaje v databázi chybí. (zdroj databáze VÚA Praha)
Na pomníku neuveden:
Masilko Antonín, nar. 29.4.1881, Buková okr. Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.2.1915, Karpaty. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Lugansku, zařazen 17.11.1917 jako vojín 1. střeleckého záložního pluku. Demobilizován 20.8.1920 jako desátník 1. lehkého dělostřeleckého pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Z kroniky obce Nová Buková:
Musil František, dělník zednický v Nové Bukové čp. 5, syn Prokopa Musila, rolníka, narozen v Bukové, dne 2I8. února 1893 a narukoval v r. 1914. Odešel na frontu v r. 1915 a byl v Haliči zajat. V Rusku vstoupil do legie a zúčastnil se dne 29.9.1918 boje u Malaja Repěvka. Jest nezvěstný.
Kumbár Josef, mistr kolářský v Bukové čp. 23, syn Eduarda Kumbára, mistra kolářského, narozen 1886 v Bukové, narukoval v roce 1909 (asi první služba ve vojsku – pozn. při přepisu textu), odešel na frontu srbskou s plukem zeměbraneckým č. 28 v Písku. Od 15.8.1914 byl nezvěstný a o jeho osudu jak padl a kde jest pochován, není žádných zpráv, v roce 1920 byl prohlášen za mrtvého. Zůstala po něm vdova a nezaopatřená dcera.
Čakovský František, mistr pekařský v Horní Cerekvi, syn Václava Hurdy, rolníka, narozen 1889 v Bukové, narukoval v roce 1910, odešel na frontu.
Čejka Josef, mistr krejčovský v Bukové, syn Josefa Čejky, domkaře, narozen 1881 v Bukové, narukoval v roce 1905, odešel na frontu srbskou s plukem (1. pracovní prapor) č. 75 z Jindřichova Hradce.
Kříž František, dělník, syn Vojtěcha Kříže, dělníka, narozen 1886 v Bukové, narukoval v roce 1908, odešel na frontu ruskou s plukem č. 75 z Jindřichova Hradce a padl pravděpodobně v bojích u Ravy Ruské v měsíci září 1914. Kde jest pochován není známo. Byl nezvěstný a po skončení války prohlášen za mrtvého.
Kopta Matěj, zemědělský dělník, v Bukové čp. 10, narozen v Čelistné dne 8.2.1879, narukoval k pěšímu pluku č. 75. Odešel na frontu v roce 1916 a v bojích u Cebrové v Haliči byl zajat. Od té doby jest nezvěstný.
Šubrt Josef
Lacek Jan, syn rolníka v Bukové, narozen dne 27.10.1891, narukoval v roce 1915. Odešel na frontu v roce 1916 a padl vboji u Jaroslavi v Haliči dne 16.7.1916 u dělostřeleckého pluku č.24.
Římal Bohumil, syn Římala Františka, strážníka na trati, narozen ve strážním domku č. 4 dne 29.1.1897, narukoval v roce 1915 do Chebu a odešel na frontu srbskou se zeměbraneckým plukem č. 28. Zúčastnil se mnoha bojů a padl v Albánii dne 16.5.1917.
Lichka Josef, rolník v Bukové čp. 2, narozen 1879 v Černově, narukoval v r. 1°916 ve stáří 46 roků k zeměbraneckému pluku č. 28 v Písku. Byl přidělen k železničnímu hlídkovému oddělení na rumunské frontě. Vrátil se v roce 1918 jako přestárlý a zemřel v nemocnici ve Vídni 24.10.1918 na zápal plic. Zanechal zde vdovu a jednoho syna.
Masílko Karel, rolník v Bukové čp. 37, narozen 19.10.1868 v Bukové, narukoval v roce 1916 ve stáří 48 roků ku střeleckému pluku č. 7 v Belluno. Vrátil se domů jako přestárlý v roce 1918. Po španělské chřipce onemocněl opět na zákeřnou ledvinovou nemoc a zemřel 8.11.1928. Zanechal 7 nezaopatřených dítek.
Švejda Antonín, rolník v Bukové čp. 15, narozen 1872 v Bukové, narukoval jako záložník 9.9.1914 k zeměbraneckému pluku č. 29 v Chebu. Odešel na frontu srbskou, kde utrpěl v boji těžké zranění, průstřel krku. Byl léčen v různých nemocnicích až do roku 1918, kdy byl propuštěn. Zemřel následkem zranění a otřesu nervů dne 4.11.1918. Zanechal vdovu a 7 nezaopatřených dítek.
Vodička Václav, rolník v Bukové čp. 11, narozen 1870 v Bukové, narukoval v roce 1916 k domobraneckému pluku č. 5 ve Štýrském Hradci. Onemocněl malárií a byl jako neschopný propuštěn. Nemoc jeho stále se zhoršovala a v roce 1928, téměř po 10 létech, učinila konec jeho života. Zanechal vdovu a 5 nezaopatřených dítek.
Značný byl počet v boji padlých našich rodáků. Daleko větší však byl počet těch, kteří ve světové válce neztratili sice životů, ale kteří ztratili své zdraví.
Kříž Vojtěch – průstřel plic
Kumbár Stanislav – průstřel pravé i levé ruky
Šimek František – průstřel nohy
Švejda Josef – zraněn do hlavy
Naši v zajetí:
V ruském zajetí: Jonák František, čp. 38, Strnad Petr, čp. 8, Cháb Josef, čp. 3, Kos Josef, čp. 12, Doskočil Josef, Vopálka Tomáš, Kříž František. Někteří se navrátili do vlasti po uzavření míru Brest-Litevského, jiní po ukončení války.
V italském zajetí: Musil Jan, čp. 5, Lichka František, čp. 2, Šimek Václav, čp. 4, Náměstek Josef, čp. 41. Vojíni v Itálii zajatí byli po ukončení války vřazeni do čsl. domobraneckých praporů, s kterými se vrátili též po ukončení války do vlasti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08792
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Osvobození

Autor: Ing. František Jedlička, 17.04.2020
Umístění: Nová Buková, JVV vesnice, v křižovatce odbočky na osadu Černov
Nápis:
PO 300 LETECH
OPĚT
NA SVOBODNÉ
PŮDĚ
1925

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°20'41'' E15°18'8''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička