Nová Huť

Husova, Lesní

Pomník Mistr Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Nová Huť, Husova, roh s ulicí Spojovací
Nápis:
1415
1915
Poznámka:

Pomník připomíná 500 let od upálení Mistra Jana Husa. Byl odhalen roku 1915.
(zdroj: https://mapy.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník osvobození obce

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Nová Huť, Lesní, roh s ulicí Krátká
Nápis:
KONCEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY VOJSKA AMERICKÉ 3. ARMÁDY GEN. G. S. PATTONA
OSVOBODILA JIHOZÁPADNÍ ČÁST ČECH A DO MĚSTA PLZNĚ VSTOUPILA 6. KVĚTNA
1945. BĚHEM TÉTO VÁLEČNÉ OPERACE VELITEL XXII. SBORU AMERICKÉ ARMÁDY
GEN. E. N. HARMON A JEHO ŠTÁB BYLI UBYTOVÁNI V TOMTO DOMĚ.

1945 1995

IN THE COURSE OF WORLD WAR II, THE TROOPS OF THE AMERICAN THIRD ARMY
UNDER GENERAL G. S. PATTON LIBERATED THE SOUTHWESTERN PART OF BOHEMIA
AND REACHED THE TOWN OF PLZEŇ (PILSEN) ON MAY 6TH, 1945. DURING THIS
WAR OPERATION THE COMMANDER OF THE XXII ND CORPS, MAJOR GENERAL E. N.
HARMON AND THE STAFF OF HIS COMMAND WERE BILLETED IN THIS HOUSE.

A. S. ŠKODA PLZEŇ
OBLASTNÍ RADA ČSBS PLZEŇ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-28466
Pomník přidal: Marek Lanzendorf