Leskovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jiří Porteš, Lucie Ottová, 01.08.2009
Umístění: Leskovice, nedaleko pietního místa obětí ve 2. světové válce
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918

BÍBA AL.
HRDOUŠEK FR.
KRÁL JOS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09558
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Porteš, Lucie Ottová, 01.08.2009
Umístění: Leskovice, střed obce, uprostřed upraveného parčíku
Nápis:
Nápis v popředí:
NA POKYN ŠTÁBU PARTYZÁNSKÝCH ODDÍLŮ ZA PRAHU POVSTALI LESKOVIČTÍ OBČANÉ POD VEDENÍM REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU 8.5.1945 PROTI NENÁVIDĚNÝM NĚMECKÝM OKUPANTŮM A ODZBROJILI JEJICH ŽELEZNIČNÍ STRÁŽNÍ ODDÍL. PO NEROVNÉM A STATEČNÉM BOJI OBRÁNCŮ LESKOVIC JEDNOTKA VYSLANÁ Z PELHŘIMOVA OBEC DOBYLA A VE DNECH 5. A 6.5.1945 ZDE ZASTŘELILA 25 OBČANŮ A ÚPLNĚ ZNIČILA 13 DOMŮ. SEDM JICH VYPÁLILA A ŠEST POŠKODILA. JEN NEDOSTATEK ČASU A RYCHLÝ POSTUP RUDÉ ARMÁDY ZABRÁNIL NACISTICKÝM VRAHŮM DOKONAT SVÉ HRŮZNÉ DÍLO.

Nápis vlevo:
PRÁVĚ ODTROUBILI VÁLKU, U NÁS BOJUJE SE, BANDA DRZÝCH TROSEČNÍKŮ, LOUPÍ, STŘÍLÍ, RVE SE.
VÍTĚZSLAV NEZVAL, HISTORICKÝ OBRAZ

Nápis vpravo:
JOSEF BÍBA, JOSEF BRTNA, MATĚJ DVOŘÁK, ALBÍNA DVOŘÁKOVÁ, JAN KRÁL, JOSEF KRÁL ST., JOSEF KRÁL M., JOSEF HLAVÁČEK, ALOIS HRDOUŠEK, JOSEF SOUKUP, ANEŽKA SOUKUPOVÁ, ALOIS PAVLŮ, MARIE PAVLŮ, JARMILA PAVLŮ, VĚRA PAVLŮ, MATĚJ PECH, KAREL POPELÁŘ, JOSEF CHAROUZEK, MILOŠ STUPKA, MARTIN URBANEC, JOSEF VAŠKŮ, FRANTIŠEK VAVERKA, JOSEF VAVERKA, JOSEFA VAVERKOVÁ, FRANTIŠEK VLACH, JOSEF CHALOUPEK

Nápis na sousoší:
ČEST PADLÝM 5.V.1945
Poznámka:

Pomník obětem fašismu zavražděných a upálených ve dnech 5. a 6.5.1945 ustupujícími fašisty.
Kulturní památka č. 20384/3-3116 od 1.10.1963
Podrobnosti k tragédii viz http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/krvavy-walter-a-tragedie-obce-leskovice/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08930
Pomník přidal: Ing.Jiří Porteš, Lucie Ottová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička