Babiná

Dolná

Hrob Alexander Grošev a padlí partizáni

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 16.09.2020
Umístění: Babiná, Dolná 205, cintorín pri rímskokatolíckom kostole, pri plote v spodnej časti cintorína
Nápis:
PADLI STE, ABY SME MY ŽILI

KPT. Č. A. ALEXANDER GROŠEV
NÁČ. ŠTÁBU PART. BRIGÁDY KPT. NÁLEPKU

PARTIZÁNI:

TITUS MARIÁN ŠTUBŇA
FRANTIŠEK KOMINÁR
VOJTECH SCHINDLER
JÁN MAJCHER
ONDREJ URIÁŠ

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE!
Poznámka:

Hrob bol zrekonštruovaný v roku 2009.
(zdroj: https://www.babina.sk/kulturne-pamiatky.html )
Kapitán Jevgenij Michajlovič Grošev (na náhrobníku je nesprávne uvedené jeho meno) priletel na letisko Tri Duby 4. októbra 1944 s úlohou prevziať funkciu náčelníka štábu partizánskej brigády Jánošík. Po zranení náčelníka štábu brigády kpt. Nálepku Pjotra Jakovleviča Chimiča 8. októbra bol operatívne zaradený na jeho funkciu. Dopoludnia 19. októbra vykonával so skupinou partizánov južne od obce Babiná prieskum nepriateľského postavenia. Na aute nevedomky prešli líniu frontu a v boji s nemeckou presilou padli náčelník štábu kpt. Grošev, veliteľ prieskumu Ján Majcher, prieskumníci Titus Marián Štubňa, František Kominár, Ondrej Uriáš a traja sovietski partizáni, vrátane por. Abdulina. Zranený bol pobočník veliteľa brigádneho prieskumu por. Roman Astachov a prieskumník Boris Dojnikov.
(zdroj: Pavel Vimmer, Partizáni Sečanského)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob neznámych partizánov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 16.09.2020
Umístění: Babiná, Dolná 205, cintorín pri rímskokatolíckom kostole, pri plote v spodnej časti cintorína
Nápis:
PADLI STE, ABY SME MY ŽILI

TRAJA NEZNÁMI PARTIZÁNI

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE!
Poznámka:

Hrob bol zrekonštruovaný v roku 2009.
(zdroj: https://www.babina.sk/kulturne-pamiatky.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.