Křelovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 13.03.2009
Umístění: Křelovice, v parčíku v centru obce, v blízkosti kostela, ve směru na Želiv
Nápis:
HRDINŮM I OBĚTOVANÝM 1914 - 19
Z KŘELOVIC
Na levé desce:
BURDA FR.
DAVID ALOIS
DEMEL FRANT.
HALÁMEK FR.
HOVORKA A.
HRALA JOS.
HYHLÍK FR.
JANOVSKÝ F.
MÁLEK FR.
MATĚNŮ ANT.
RYCHECKÝ F.
ROSA FRANT.
Na pravé desce:
ROSA JAS.
SKALA ANT.
SKALA FR.
SKALA VACLAV
TĚŠÍNSKÝ JOS.
VLČEK FR.
VLČEK JAN
ŽALOUDEK J.
JÍŠA JOSEF,
JÍŠA JAN,
PŘÍHONSKÝ A,
PŘÍHONSKÝ J.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08483
Pomník přidal: Pavel Pelikán