Klokočov

Hrob František Roner

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 28.08.2020
Umístění: Klokočov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
RONER
ruský legionář
*7.11.1889 +17.1.1937
Poznámka:

František Roner, nar. 7.11.1889 Klokočov okr. Chotěboř. V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku, vojín. Zajat 7.7.1916, Guvin. Do ČS. legií v Rusku se přihlásil 21.6.1917, Sablinka, st. Znamenka, Chersonská gub. Zařazen 9.12.1917, vojín 4. střelecký pluk.Konec v legiích 3.6.1920, neschopen další služby.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Královská lípa

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 28.08.2020
Umístění: Klokočov, střed obce
Nápis:
Památný strom Klokočovská lípa
Královská lípa
Lípa velkolistá (Tilia platyphallos)
Výša stromu: 23 m
Obvod kmene: 891 cm
Odhad stáří: 1000 let

Klokočovská lípa roste na svém místě již od dob
knížete Václava. Byla údajně jedním ze stromů,
které sloužily jako směrník pralesních mokřadů
Liběcké obchodní stezky. Ukazovala bezpečný
přechod přes močály v klokočovském údolí.

Ve 14. století už šlo o velmi statný strom, jehož
stín zaujal podle pověsti Karla IV., který roku
1370 projížděl kolem. Císař jel z hradu Lichnice
k léčebnému prameni do Modletína a jelikož byla
cesta dlouhá, rozhodl se odpočinout ve stínu
této lípy. Na počest Karla IV. je lípa nazývána
Královská nebo Karlova. V současnosti se jedná
o jeden z nejstarších památných stromů v ČR.

(Nápis na pamětním kameni:)
TISÍC SKORO LET PŘELETĚLO PŘES
MOJI HLAVU A JSOUC NEJSTARŠÍ V
KRÁLOVSTVÍ, MOHU VYPRÁVĚTI O SV.
VÁCLAVU, O SLÁVĚ ŽIŽKOVĚ A JIŘÍKO-
VĚ I O PONÍŽENÍ LIDU ČESKÉHO PO
BITVĚ BĚLOHORSKÉ. STÁŘÍ MOJE
NECHŤ ZÍRÁ VSTŘÍC JEN ŠŤASTNÝM
DNŮM PŘÍŠTÍCH VĚKŮ!
LIŠKA
LÍPA RESTAUROVÁNA NÁKLADEM MI-
NISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁR. OSVĚ-
TY R. 1935 ING J. FRIČEM.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká