Heľpa

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.08.2020
Umístění: Heľpa, námestie, pod križovatkou ulíc Farská, Školská a Burkovana
Nápis:
1914 ─ 1918

JURAJ BÁBEĽA
1883 - 1915
JURAJ BÁBEĽA
1895 - 1917
JÁN BAŤKO
1889 - 1915
MICHAL BERÁK
1893 - 1916
JÁN BODNÁRIK
1881 - 1916
JOZEF BOŠEĽA
1884 - 1916
MICHAL BOŠEĽA
1884 - 1916
MAXIMILIAN BUKOVIČ
1891 - 1914
ŠTEFAN DIVOK
1894 - 1916
JÁN ĎURICA
1894 - 1915
JURAJ ĎURICA
1884 - 1914
KAROL ĎURICA
1873 - 1918
MICHAL ĎURICA
1897 - 1920
FRANTIŠEK FILLO
1883 - 1915
JÁN FILLO
1881 - 1915
JÁN FILLO
1873 - 1916
JÁN FILLO
1894 - 1916
JURAJ FILLO
1877 - 1914
PAVOL FRANKO
1896 - 1916
ONDREJ FILLO
1892 - 1914


FERDINAND FROHLICH
1892 - 1915
PAVOL GINIČ
1874 - 1917
FRANTIŠEK JANKOV
1897 - 1915
PAVOL JÁNOŠÍK
1896 - 1917
PAVOL JUREK
1885 - 1916
JÁN KLIMKO
1884 - 1916
MICHAL KOČAN
1885 - 1917
JÁN KUKULA
1882 - 1915
JÁN LATINÁK
1876 - 1915
KAROL LATINÁK
1876 - 1918
FRANTIŠEK MAK
1893 - 1920
PAVOL MAŤUGA
1895 - 1915
ŠTEFAN MELKO
1898 - 1916
JURAJ MESARKIN
1897 - 1917
JÁN MEŠŤAN
1896 - 1917
JOZEF MIŠKOV
1893 - 1916
JÁN PETRISKO
1888 - 1915
JÁN PRIBILINA
1888 - 1914
PAVOL RUFUS
1892 - 1914
JURAJ DIVOK
1879 - 1919

JURAJ SAJDOCH
1898 - 1916
JÁN SIMAN
1898 - 1916
JÁN SIMAN
1897 - 1916
JÁN SKALOŠ
1874 - 1917
JURAJ SKLADANÝ
1897 - 1917
JÁN ŠKUT
1892 - 1915
PAVOL ŠKUT
1895 - 1916
JÁN ŠŤAVINA
1883 - 1915
JURAJ ŠŤAVINA
1894 - 1915
MICHAL ŠŤAVINA
1891 - 1916
JURAJ ŠTÚBER
1897 - 1916
KAROL ŠTÚBER
1889 - 1914
KAROL ŠTÚBER
1876 - 1918
MICHAL ŠTÚBER
1890 - 1914
ONDREJ ŠTÚBER
1872 - 1919
ŠTEFAN ŠTÚBER
1894 - 1914
ŠTEFAN ŠTÚBER
1893 - 1914
MICHAL TKAČIK
1887 - 1917
MICHAL ZÁRECKÝ
1889 - 1914
JÁN FILLO
1893 - 1915

1939 ─ 1945

PAVOL BÁBEĽA
1924 - 1945
MICHAL BLAŽECKA
1924 - 1944
MATEJ BODNÁRIK
1901 - 1945
JÁN ĎURICA
1922 - 1945
JURAJ ĎURICA
1900 - 1941
JÁN HARVAN
1895 - 1944
VOJTECH HUSENICA
1914 - 1944
JÁN JÁNOŠÍK
1920 - 1944
JÁN JUREK
1912 - 1944
JOLANA JUREKOVÁ
1910 - 1944
JURAJ KUKULA
1915 - 1944
JURAJ MAK
1909 - 1944
MICHAL MARTINEC
1920 - 1942
ŠTEFAN MELKO
1921 - 1945
KAROL MEŠŤAN
1899 - 1945
PAVOL RIAPOŠ
1921 - 1943
JURAJ SKLADANY
1923 - 1944
KAROL ŠTÚBER
1912 - 1944
MARTIN BRAVČOK
1923 - 1944
ONDREJ MIŠKOV
1897 - 1918

Pomník padlých hrdinov
Postavený v r. 1950
za finančnej podpory Heľpanov
žijúcich v Amerike a Kanade
Zrekonštruovaný v r. 2011
za finančnej podpory rodáka - Milana Fiľu
Poznámka:

Roky obidvoch svetových vojen sú uvedené po obvode náboja na vrchole pomníka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob neznámych bojovníkov proti fašizmu

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.08.2020
Umístění: Heľpa, obecný cintorín vedľa Farskej a Cintorínskej ulice, osamelý hrob v pravej zadnej časti 15 m od plotu
Nápis:
NEZNÁMI BOJOVNÍCI PROTI
FAŠIZMU Z ROKU 1944 ─ 1945

PADLI SME ABY STE VY ŽILI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.