Jankovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Rumunské armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Jankovice, u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
1914 1918
BALEJA JAN PADL 15.8.1915
BALCÁREK AUGUSTIN PADL 27.6.1916
FORNAL JOSEF PADL 17.3.1916
HUŤKA JOSEF PADL 21.6.1917
KREPL FRANTIŠEK PADL 11.8.1917
PAJCHL JOSEF PADL 18.4.1916
POLÁŠEK FRANTIŠEK PADL 7.6.1915
PROKEŠ ANTONÍN PADL V ROCE 1918
PŘIKRYL JAN PADL 11.7.1915
REMEŠ PAVEL PADL V KVĚTNU 1917
TRŇÁK ANTONÍN PADL V ROCE 1915
VALER JOSEF PADL 23.7.1915
VICENÍK LEOPOLD PADL 14.16.1919
VIKTORA JOSEF PADL V KVĚTNU 1915
ZGARBÍK ANTONÍN PADL 24.6.1915
ZGARBÍK FRANTIŠEK PADL 5.9.1916

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

PAJCH ONDŘEJ
DÚBRAVA JOSEF
DUDEK JOSEF UČITEL
GALATÍK FRANTIŠEK
KOŠENDA JOSEF

AINCI DORM RUMINI VITEJI CADUT IN RAZBOIUL
PENTRU DREPTATE HUMANE 1945
SANTRAGOSCEA!
ZDE ODPOČÍVAJÍ RUMUNŠTÍ HRDINOVÉ PADLÍ
V BOJI ZA LIDSKÁ PRÁVA

SUBIT ZINČA C. R. 1D +1.5.1945
SOLD BORCEA T. 1943 R. 1D +1.5.1945
SOLD GIURČA D. 1945 R. 1D +1.5.1945
SERG GIUPERCA C. 1940 R. 1D +1.5.1945
SOLD BUČA G. H. 1945 R. 26D +1.5.1945
SOLD RADU M. C. 1945 R. 1D +1.5.1945

VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME!

OBĚTI VÁLKY Z NAŠÍ FARNOSTI R.1939 – 1945
LUKAŠTÍK VOJTĚCH NAR. 11.7.1921
V CHROPYNI ANGL. PARAŠUTISTA ZASTŘELEN
GESTAPEM V JANKOVICÍCH
JOSEF
REMEŠ
5.9.1898

IGNÁC
REMEŠ
3.22.1922

BERNARD
REMEŠ
24.1.1896

KLÁRA
REMEŠOVÁ
6.7.1901

LUDMILA
REMEŠOVÁ
17.1.1924

CYRIL
REMEŠ
27.7.1896

MARIE ŠKRABALOVÁ 18.2.1923

POPRAVENI 30.6.1943 VE VÍDNI

HYNEK ŠUSTR
17.2.1921 PADL PŘI
NÁL. U LINEBACHU 1944

JAROSLAV VESELÝ
10.2.1919 ZASTŘ. USTUP.
NĚM. ARM. 30.4.1945

ZŮSTANETE VZOREM OBĚTAVÉ LÁSKY K VLASTI
NÁM I BUDOUCÍM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-820
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká