Kněžnice

Pamětní deska 1. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 20.06.2020
Umístění: Kněžnice 95, nad vchodem do budovy MŠ
Nápis:
PADLÝM 1914-1919.

FRANT. BACHTÍK
FRANT BALÁK
JOSEF CRHA
FR. DRBOHLAV
FRANT. FAJTA
FRANT. FRANĚK
JAR. HORÁČEK
JOSEF JUNEK
FRANT. KOČÍ
JOSEF KOČÍ
FRANT. KŮTEK
LAD. KYRPAL
JAN MÁKA
FR. RUTKOVSKÝ
JAN RUTKOVSKÝ
JOS. RUTKOVSKÝ
KAREL ŠABAKA
JAN ŠTĚPÁN
FR. TUMAJER
JOS. TUMAJER
VÁCL. VACÁTKO
OTAKAR ZAJÍC

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ladislava Tahovská
Příprava dat: Vladimír Štrupl