Sady

Na Kopci,, Větrná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.06.2020
Umístění: Sady, Na Kopci,, u kostela Narození P. Marie
Nápis:
PADLÝM SPOLUOBČANŮM VE SVĚTOVÉ
VÁLCE 1914 – 1918 VĚNUJE OBEC DERFLE.

BUREČ ANT. 1914.
JEGLA FRANT. 1914.
KŘÁPEK FRANT. 1914.
POPELKA JIŘÍ 1914.
KALNÝ JAN 1915.
MALÍK JAN 1915.
POCHYLÝ ŠTĚP. 1915.
BOČEK JOS. 1916.
FOLTÝN JAN 1916.
KŘÁPEK JAN 1916
POCHYLÝ ANT. 1916.
POCHYLÝ JAN 1916.
SOVA JAN 1916.
ŠILHA HYNEK 1916.
BLAŽEK VÁCL. 1918.
KOPÁLEK ANT. 1918.
MIKL ANT. 1918.
VACULÍK JOS. 1918.
VACULÍK AL. 1918.
ŠESTÁK FRANT. 1919.
TICHOŇ ANT. 1919.
ZBOŘIL TOM. 1919.
BARTEK FRANT. 1920.
Poznámka:

Nyní místní část Sady byly do roku 1952 nazývané Derfle - proto ten nápis na pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-819
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.06.2020
Umístění: Sady, Větrná, u křižovatky ulic Větrná a Solná cesta
Nápis:
ZDE JEST
POSVÁTNÉ MÍSTO
ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA
KTERÝ BYL ZNIČEN
OKUPANTY
1939 – 1945.
Poznámka:

Hřbitov byl zničen příslušníky německé armády po transportu 325 Židů žijících ve městě do Terezína.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Uhersk%C3%A9m_Hradi%C5%A1ti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká