Modrá

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2020
Umístění: Modrá, obecní dům, na zdi vpravo u vstupu
Nápis:
SVÝM PADLÝM HRDINŮM
VĚNUJE OBEC MODRÁ

BURDA ALOIS
padl 1917

BURDA TOMÁŠ
padl 1915

BURGET METH.
padl 1917

HORÁK ALOIS
padl 1916

CHURÝ ANT.
padl 1914

MAŘÁK KAREL
padl 1916
Poznámka:

V seznamu padlých v CEVH je ještě dvakrát uvedeno jméno Josef Omelka, popravených v roce 1942, ale na desce uvedeni nejsou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-921
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2020
Umístění: Modrá, obecní dům, na zdi vpravo u vstupu
Nápis:
KU OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM
PRESIDENTA
T. G. MASARYKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká