Výrava

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Petr Tichý, 11.04.2014
Umístění: Výrava, na budově obecního úřadu
Nápis:
Село ВИРАВА
визволене радянсbкою армiею 25. листопада 1944
погибли як учасники 1. чсл. армiисbкого корпусу:
ЧЕРНЯ МИХАЛКО
ДАЦЭЙ МИХАЙЛО
ФЕЙКО МИХАЙЛО
КОВАЧ ИВАН
МИКИТА АНДРIЙ
РЕБЕЙ МИХАЙЛО
як учасник партизансbкого обеднання погуб:
КАЧУР IВАН
таблицю вiдкрито з нагоди 25-рiччя визводення чср

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Vojenský hřbitov Výrava - pod Kudrovcom

Autor: Ing. Petr Tichý, 11.04.2014
Umístění: Výrava, asi kilometr od středu obce Výrava směrem na obec Svetlice. Vpravo od cesty v lese, ve svahu nad potokem.
Nápis:
Na křížcích nečitelné texty.
Poznámka:

Jeden z největších vojenských hřbitovů v okrese Medzilaborce o ploše přesahují 900 metrů čtverečních, byl založen v roce 1916, pro oběti bojů z jara 1915. Z toho důvodu je nedostatek informací o původu a počtu pohřbených.

Na hřbitově je 21 hrobů. Jednotlivých hrobů je 14 a je známa identita většiny tam pohřbených osob. Ve čtyřech společných hrobech je pohřbeno po dvou až třech padlých. Většina padlých je pohřbena ve třech masových hrobech. V šachtě č. 7 jsou ostatky 650 – 654 obětí, v šachtách 15 a 21 přibližně po tisíci padlých.

Na hřbitově je prokazatelně pohřbeno 15 vojáků německé armády, jeden voják armády ruské a 2 pravděpodobně rakousko-uherští vojáci.

Jde o hřbitov lesní, mimo obec, na kterém se dlouhá desetiletí neprováděla žádná výraznější údržba. Hrobová místa byla v terénu částečně identifikovatelná a zachovalo se i několik původních křížů, i když pod silnou vrstvou listí.

Péčí obce Výrava a Klubu vojenské historie Beskydy byl hřbitov okolo roku 2010 obnoven. Byly odstraněný náletové dřeviny, napadané listí, zvýrazněna hrobová pole a na nich vztyčeny kříže. Celý hřbitov byl ohrazen plotem z dřevěné kulatiny.

Přístup ke hřbitovu je komplikovaný, po lesní cestě s nutností přebrodit potok.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Vojenský hřbitov Výrava - kóta 600

Autor: Ing. Petr Tichý, 11.04.2014
Umístění: Výrava, v lesích nad obcí
Nápis:
Nečitelné texty na křížcích.
Poznámka:

Vojenský hřbitov na kótě 600 se skládá z 20 hrobů a zabírá plochu 470 metrů čtverečních.

Na hřbitově nejsou žádné jednotlivé hroby. V šesti společných hrobech leží po dvou až třech padlých. Čtrnáct hrobů je masových, počty obětí v šachtách jsou jen orientační. Minimálně část obětí byla na hřbitov pohřbena dodatečně, protože se dochovaly tři exhumační protokoly. Pravděpodobně vznikl už během bojů.

V šachtě č. 1 leží (40 – 50) obětí, č. 2 (8 – 10) obětí, č. 3 (10 – 15) obětí, č. 4 (30 – 40) obětí, č. 5 (10 – 15) obětí, č. 6 (15 – 20) obětí, č. 7 (30 – 40) obětí, č. 9 (15 – 20) obětí, č. 10 (25 – 30) obětí, č. 11 (45 – 50) obětí, č. 13 (45 – 50) obětí, č. 16 (15 – 20) obětí, v šachtě č. 19 (130 – 150) obětí a č. 20 (80 – 100) obětí. Podle katastrálního listu je na hřbitově pohřbeno 636 obětí.

Jsou známá jména tří vojáků německé armády, ale není známo, v kterých hrobech leží. Dle nákresů německých vojenských orgánů je zřejmé, že příslušníci německé armády byli pohřbeni v hrobech č. 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18 a 20 v počtu 172 až 217 padlých. Státní příslušnost ostatních obětí není známá. S vysokou pravděpodobností jsou mezi nimi i vojáci pocházející z českých zemí, konkrétně Infanterie regiment Nr. 81 (pěší pluk č. 81 – Jihlava)

Jedná se o lesní hřbitov ležící v nepřístupném terénu na kopci nad obcí, kde nebyla desítky let prováděna základní údržba. V terénu se ho podařilo identifikovat podle kamenné mohyly ve středu hřbitova a zbytků hrobových polí.

Péčí obce Výrava a Klubu vojenské historie Beskydy byl hřbitov okolo roku 2010 obnoven. Byly odstraněný náletové dřeviny, napadané listí, zvýrazněna hrobová pole a na nich vztyčeny kříže, rekonstrukcí prošel i centrální pomník. Celý hřbitov byl ohrazen plotem z ostnatého drátu.

Ke hřbitovu se lze dostat po trase naučného chodníku. Chodník začíná u obecního úřadu a vede obcí směr Čabalovce, na konci obce Výrava odbočuje ze silnice vlevo do kopce a dále po značkách. Cestou ke hřbitovu je několik informačních tabulí věnovaných tématu bojů v této oblasti.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Vojenský hřbitov Výrava - pod Kobylou

Autor: Ing. Petr Tichý, 11.04.2014
Umístění: Výrava, v lesích nad obcí
Nápis:
Nečitelné texty na křížcích.
Poznámka:

Na hřbitově je 22 hrobů. Z toho 5 hrobů jednotlivých, 6 hrobů společných a 11 hrobů masových. Přesný počet pohřbených není znám.

Hřbitov vznikl už během války, nedochovaly se žádné exhumační protokoly. Původní nákres německých vojenských orgánů, kde jsou označeny hroby příslušníků německé armády z roku 1917, se v počtu hrobů shoduje s nákresem četnictva z roku 1925. Došlo pouze k povrchovým úpravám hrobových polí pro lepší vzhled.

V šachtách č. 1, 3 a 4 je pohřbeno (5 – 10) obětí, v šachtě č. 15 (8- 10) obětí, v č. 17 (10 – 15) obětí, v šachtách č. 9 a 19 po (15 – 20) obětech, č. 12 a 14 (30 – 50) obětí, a šachty č. 21 a 22 obsahují ostatky (80 – 100) obětí.

Ve společných hrobech č. 2, 6, 8, 13, 16 a 20 je po 2 – 3 padlých. Pouze u šesti jednotlivých hrobů č. 3, 4, 5, 10, 15 a 17 je známa státní příslušnost, jedná se o ostatky vojáků německé armády, u dvou z nich je známa i identita.

Státní příslušnost ostatních obětí není známá. S vysokou pravděpodobností jsou mezi nimi i vojáci pocházející z českých zemí, konkrétně Infanterie regiment Nr. 81 (pěší pluk č. 81 – Jihlava) mezi nimi i Jokl Václav 1883 - 1915, který podlehl svým zraněním na bojišti 21. března 1915.

Jedná se o lesní hřbitov ležící v nepřístupném terénu na kopci nad obcí, kde nebyla desítky let prováděna základní údržba. V terénu se ho podařilo identifikovat jenom podle zbytku centrálního kamenného pomníku a zbytků hrobových polí.

Péčí obce Výrava a Klubu vojenské historie Beskydy byl hřbitov okolo roku 2010 obnoven. Byly odstraněný náletové dřeviny, napadané listí, zvýrazněna hrobová pole a na nich vztyčeny kříže, rekonstrukcí prošel i centrální pomník. Celý hřbitov byl ohrazen plotem z dřevěné kulatiny.

Ke hřbitovu se lze dostat po trase naučného chodníku. Chodník začíná u obecního úřadu a vede obcí směr Čabalovce, na konci obce Výrava odbočuje ze silnice vlevo do kopce a dále po značkách. Cestou ke hřbitovu je několik informačních tabulí věnovaných tématu bojů v této oblasti.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý