Humpolec

Dolní náměstí, Dusilov, Dvorská, Hálkova, Horní náměstí, Husova, Jihlavská, Nádražní, Školní, Tyršovo náměstí, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: František Čech, 01.09.2009
Umístění: Humpolec, okraj lesa nad železniční tratí
Nápis:
ROMANIA div. 9. cav. regimentul 9
Calarasi 10.VI.1945
Cinste si onoare eroilor Reg. 9. Calarasi cazuti pentru patrie.

Čest hrdinům 9. pl. jezdectva, padlých za vlast.
Poznámka:

Na podstavci v podobě hrubého kamenného skaliska vztyčen žulový kříž, pod nímž je rumunský nápis, týkající se padlých rum. vojáků v r. 1945, účastnících se posledních bojů na straně sovětské.
Při osvobozování přijely jednotky rumunského jezdectva a dělostřelectva do Humpolce současně se sovětskou armádou. Pomník postavil útvar - Divizia 9 Cavaleria z Calarasi a desku na pomník vyryla dílna pana Zelenky.Padlí rumunští vojáci byli několik let po válce exumováni a jejich pozůstatky byly předány na společné hřbitovy rumunských vojáků u Strečna či Zvolenu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6103-08703
Pomník přidal: František Čech

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, márnice, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
HOLOCAUSTU
VĚNUJE MĚSTO
HUMPOLEC
BŘEZEN ROKU 2003

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Stezka Oldřicha Kociana

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 30.05.2017
Umístění: Humpolec, hrad Orlík u Humpolce
Nápis:
Oldřich Kocian se narodil v Humpolci 13. prosince 1888, vystudoval Obchodní akademii a potom studoval na Vysoké škole technické v Praze. Jako student byl členem Sokola a v následných letech starostou župy Havlíčkovy, starostou Sokola Humpolec, předsedou Klubu českých turistů v Humpolci, radním města Humpolec a vůdčí osobností zabezpečovacích prací hradu Orlík.
Oldřich Kocian byl vlastenec, který usilovně pracoval pro rozkvět společenských spolků v Humpolci. Povahou byl skromný člověk, jemuž čest byla nanejvýš posvátná. Ve věcech národních byl nesmlouvavý, a tak těžce nesl období let. 1938 – 1939, kdy naše republika byla obsazena německými okupanty. V této době, kdy se gestapo vrhlo na význačné příslušníky Sokola, přišel i den 8.10.1941, který byl pro tohoto vzácného člověka osudný. Ráno, po ráci na svém oblíbeném hradě Orlík, byl zatčen a odvezen do Terezína.
Následně byl 14.1.1942 transportován do Osvětimi, kde na jaře 18.5.1942 zemřel.
Po válce, dne 15.5.1947, zasílá KČT Humpolec jeho synovi dopis se sdělením: Z rozhodnutí zastupitelstva Klubu českých turistů byla na schůzi zastupitelstva pojmenována, na paměť Vašeho zemřelého pana otce, stezka Humpolec – hrad Orlík – hrad Lipnice na:
„Stezka Oldřicha Kociana.“
Poznámka:

Za hrdinství v boji byl Oldřichu Kocianovi udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam, v roce 1995 byly jeho zásluhy oceněny Pamětní medailí dr. A. Hrdličky in memoriam.
Oldřich Kocian je též uveden na PD na radnici města Humpolec.
Další informace: https://www.kct.cz/cms/sin-slavy-ceske-turistiky-oldrich-kocian


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Anna Hynková a Josefa Porgesová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
IN MEMORIAM
JOSEFA PORGESOVÁ
ANNA HYNKOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE BYLI UMUČENI
JOSEF BRETISCH
NAR. 15.8.1864

RUDOLF, LUISA
EVŽENA, BENO
BRETISCHOVI

ELIŠKA, BENO
LEO, OTTO
VEDELESOVI

IRMA, OTTO
BONDY-OVI

KAREL, MARTA
BRETISCHOVI

HELENA, JOSEF
LEO, OTTO, PAVEL
TELLEROVI

OTTO BRETISCH

ARNOŠT BRETISCH
MARTA BRETISCHOVÁ

ANNA KAREL
STRÁNSKÝCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Elsa Ledererová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
JUDr.
ŽIBŘID LEDERER

Na paměť jeho ženy Elsy.
Zahynula v srpnu 1941
v táboře smrti Malý Trostinec.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
ADOLF EISLER
ZEMŘEL V TEREZÍNĚ

ROBERT LAMPL
OLGA LAMPLOVÁ
KAREL LAMPL
MARTA SVATOŇOVÁ
ANNA EISLEROVÁ
ZAHYNULI NEZNÁMO KDE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Terezie Brocková

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov, naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
TEREZIE BROCKOVÁ
UMUČENA NEZNÁMO KDE
1942 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf rodina Budlovských

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.09.2017
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov - naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
JOSEF BUDLOVSKÝ
Z KVĚTINOVA
ZEMŘEL 27.2.1942 VE VĚKU 73 ROKŮ
V KONCENT. TÁBOŘE ZAHYNULI JEHO DĚTI
VLADIMÍR - KAREL
RUDOLF - MARIE
ALOIS A EMIL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf obětí holocaustu

Autor: archiv žitovského hřbitova, 17.05.2009
Umístění: Humpolec, židovský hřbitov - naučná stezka Březina - 16. zastavení
Nápis:
LEOPOLD DUKLER
RUDOLF MARSIK
A JEJICH SYNOVÉ
JIŘÍ MILAN KAREL
LUDVÍK EISLER
OTTO EISLER
Poznámka:

foto z archivu židovského hřbitova, fotografie poskytl Mgr. Vladimír Staněk, současný stav je na snímku autora VPM


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká