Oravský Podzámok

Hviezdoslavovo námestie, nezařazeno

Pamätná tabuľa František Paňák

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Oravský Podzámok, budova fary
Nápis:
JUDr. František PAŇÁK SJ

1908 narodený v Oravskom Podzámku v dome č. 2 pod hradom
1927 absolvent gymnaziálneho štúdia v Dijone vo Francúzsku
1932 promovaný doktor práv na Karlovej univerzite v Prahe
1934 organizačný tajomník a člen predsedníctva Matice slovenskej v Martine
1938 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku
1944 prijal kňazskú vysviacku v Banskej Bystrici
1948 menovaný prézesom Mariánskej kongregácie vysokoškolákov v Bratislave
1950 zatknutý pri likvidácii kláštorov na Slovensku
1960 prepustený z väzenia pracuje ako lesný robotník na Orave
1968 spovedník v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a duchovný vodca komunity SJ
1987 iniciuje svätorečenie blahoslavených Košických mučeníkov
1995 stretá sa s pápežom Jánom Pavlom II pri svätorečení Košických mučeníkov
1997 zomiera v Košiciach, dňa 28. novembra a je pochovaný v Ružomberku
Poznámka:

František Paňák (25,1.1908 Oravský Podzámok – 28.10.1997 Košice) bol slovenský rímskokatolícky kňaz. Po roku 1950 bol nábožensky prenasledovaný. Internovaný bol v roku 1950, uväznený a vypočúvaný 1952 54, odsúdený v roku 1954 za trestný čin velezrady na 8 rokov. Výkon trestu (1954-60) Ilava, Valdice, Tmavý Důl v Rtyni. V máji 1960 zvyšok trestu odpustený na základe amnestie prezidenta republiky.
(zdroj: Wikipédia)

Na pamätnej tabuli je ako mesiac úmrtia uvedený 28. november, Wikipédia uvádza 28. október.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Karel a Josef Čapek

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Oravský Podzámok 12, námestie so sochou P. O. Hviezdoslava
Nápis:
PAMIATKE
KARLA A JOSEFA ČAPKA
VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH UMELCOV,
KTORÍ V R. 1930 – 1938 NAVŠTEVOVALI ORAVU,
OBDIVOVALI JEJ KRÁSY A MILOVALI JEJ ĽUD

ONV DOLNÝ KUBÍN
KRUH PRIATEĽOV ČESKEJ KULTÚRY BRATISLAVA
SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ PRAHA

1986
Poznámka:

Josef Čapek (23.3.1887 Hronov – 4.1945 konc. tábor Bergen-Belsen, Nemecko) český maliar, spisovateľ, fotograf a grafik. 1.9.1939 ho zatklo Gestapo. Odvliekli ho do Pankrátskej väznice, odtiaľ do koncentračného tábora Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen a Bergen.Belsen, kde zomrel na týfus. Miesto jeho posledného odpočinku nie je známe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Andrej Kavuljak

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Oravský Podzámok, Hviezdoslavovo námestie 13, budova starej prefektúry
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BÝVALÉHO
ORAVSKÉHO KOMPOSESORÁTU
PRACOVAL
ING. ANDREJ KAVULJAK
1886 – 1952
HISTORIK ORAVY A PRIEKOPNÍK
LESNÍCKYCH DEJÍN

VENOVALO MÚZEUM V ANTOLE
PRI 110. VÝROČÍ ORAVSKÉHO MÚZEA R. 1978

sign. C.I.FODOR
Poznámka:

Andrej Kavuljak (5.12.1885 Ústie nad Oravou – 30.5.1952 Dolný Kubín) bol slovenský historik a lesný inžinier. Počas 1. svetovej vojny padol v roku 1915 do zajatia na ruskom fronte. Internovaný bol v zajateckom tábore v Zlatouste na Urale. V zajatí bol až do roku 1918.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pamätnej tabule je sochár Imrich Csaba Fodor.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás