Koryta

Pamětní deska Ladislav Němeček

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Koryta, 32, střed obce vedle zastávky autobusu
Nápis:
RAF
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
SGT LADISLAV NĚMEČEK
PODPLUKOVNÍK IN MEMORIAM
PALUBNÍ STŘELEC
311. ČS BOMBARDOVACÍ PERUTĚ RAF
ZAHYNUL 21.1.1942 S CELOU POSÁDKOU
VE VLNÁCH SEVERNÍHO MOŘE
PŘI NÁVRATU Z NÁLETU NA BRÉMY
KORYTA 31.3.2018
OBEC BEZDĚKOV A LETECKÝ HISTORICKÝ KLUB PLZEŇ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-54692
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Lípa Republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Koryta, střed obce u vodní nádrže
Nápis:
Obec Bezděkov
Lípa republiky
100. výročí vzniku
Československé republiky
28. října 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf