Bystřice

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Bystřice, mezi návsí v Bystřici a hospodářským dvorem s kovárnou
Nápis:
Text není z fotografie čitelný.
Poznámka:

Památník byl postavený podle návrhu architekta Paula Krische.
Po 2. světové válce byl pomník zrušen.
Fotografie pomníku - informační tabule v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Poutní kaple Nejsvětější Trojice - pomník Husitským válkám

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Bystřice, kopec, na východ od Zámku Bystřice nad Úhlavou
Nápis:
Poutní kaple Nejsvětější Trojice nad Bystřicí byla postavena Divišem
Albrechtem Kocem a vysvěcena r. 1669. Je pozoruhodná půdorysem,
který tvoří pravidelný šestiúhelník. Střechu zakončuje věžička se zvo-
nem. Nabízí překrásný výhled do širokého okolí na hraniční hory
Domažlicka a Klatovska.
Kaple má připomínat slavné vítězství nad německými křižáky na
močálovitých lukách mezi Nýrskem a Hodousicemi za panování Jiřího
z Poděbrad dne 15. října 1468. Klatovští a Domažličtí pod vedením Racka
Janovského z Janovic a na Pajrece svedli se silnějším křižáckým
vojskem tuhý boj, v němž nepřítele porazili. Mnoho jich padlo v boji,
mnoho se jich dostalo do zajetí a vítězům se
podařilo získat bohatou kořist. Korouhev pana
Nothafta zůstala po mnohá léta na památku
v klatovském kostele a jeden ze vzácných
zajatců, pan Hyncík Pluh, se musel vykoupit
tisícem velkých měr soli.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf