Obora

Pomník Jaroslav Koníček

Autor: Jan Lanzendorf, 26.01.2020
Umístění: Obora, u silnice č. 199, za Oborou směrem hraniční přechod Pavlův Studenec / Bärnau, cca v polovině vzdálenosti mezi obcí Obora a hraničním přechodem, na okraji lesa po levé straně přímo naproti opuštěnému objektu bývalé pohraniční stráže
Nápis:
Dne 12.9.1957
zahynul při ochraně
státní hranice
svob. Jar. KONÍČEK
Čest jeho památce
Poznámka:

Dne 12. 9. 1957 v 05.00 hodin byla do služby podle rozhodnutí velitele 9. roty vyslána ZVP roty por. Plankou hlídka ve složení čet. zákl. služby Uvíra a svob. Koníček s úkolem konat službu na okraji lesa v pravé části úseku jako stráž hranice do rozednění a poté vystoupit na pozorovatelnu jako pozorovací hlídka do 09.00 hodin a vykonávat zde službu. Po celou noc vál silný západní vítr. Kolem 07.30 ještě zesílil. Čet. Uvíra se rozhodl, že sestoupí z pozorovatelny na zem. Otevřel poklop v podlaze pozorovatelny a začal sestupovat z pozorovatelny dolů. Když byl těsně pod pozorovatelnou, silný poryv větru celou pozorovatelnu nadzvedl a hodil ji na smrk. Při tom došlo k utržení budky, ve které byl v té době svob. Koníček, ta i s ním spadla mezi stromy na zem a roztříštila se. Svobodník Koníček zůstal na místě mrtvý v troskách budky.
Čet. Uvíra spadl se žebříku na ulomený vršek stromu a následně na zem. S těžkým zraněním odešel pro pomoc k rotě.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že technický stav pozorovatelny postavené v roce 1952 byl dobrý a hlídka prováděla nařízené bezpečnostní opatření týkající se opuštění pozorovatelny v době silného větru a bouřek. V době tragédie již probíhala u brigády výměna dřevěných pozorovatelen za kovové.
(zdroj: https://www.planstichodove.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Lanzendorf
Doplnění informací: Marek Lanzendorf