Záhorce

Krtíšska

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 31.12.2019
Umístění: Záhorce, Krtíšska, stred obce, asi 75 m pred križovatkou medzi Krtíšskou a Kostolnou ulicou
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
PADLÍM HRDINOM ZA VLASŤ

1914 - 1918

PAVEL STRHÁR dôst.zást.
JURAJ BALÁŽ voj.
JURAJ HROMADA
JÁN HROMADA
JÁN MÄSIAR
JÁN TOMÁŠKYN
JURAJ VERESKÝ st.
JOZEF ĎUREK
JÁN VERESKÝ
JURAJ MÄSIAR
JÁN BÓDIŠ
JÁN PLEVA
JÁN VERESKÝ

1938 - 1944

PAVEL HROMADA Č.S.L.
ŠTEFAN BOJTOŠ voj.
PAVEL JANBRICH
JÁN KOLLÁR
JÁN ŠRAMKA
SAMUEL CELENK
MICHAL VERESKÝ
JOZEF BOŽÍK FILIP

V koncentračnom tábore
Osvienčim (Auschwitz)
zahynuli:
SAMUEL KLEIN
MALVÍNA KLEINOVÁ
rod. HEKSCHOVÁ
TIBOR KLEIN
Poznámka:

K menám niektorých padlých v 1. svetovej vojne v rokoch 1914 - 1918 sú v matrikách nasledujúce údaje:
Pavel Strhár, dôstojnícky čakateľ, c. a k. peší pluk 26, padol 15.6.1918 pri Gaiga v Taliansku
Juraj Baláž, vojak, honvédsky peší pluk 14, nezvestný od 18.12.1916
Juraj Hromada, nie sú údaje
Ján Hromada, vojak, c. a k. peší pluk 26, umrel v ruskom zajatí v nemocnici v Moskve 17.5.1917
Ján Mäsiar, vojak, c. a k. peší pluk 26, umrel v ruskom zajatí v nemocnici v Slutcku 16.2.1916
Ján Tomáškyn, vojak, c. a k. peší pluk 26, zomrel 24.2.1918 v nemocnici v Koložvári
Juraj Vereský, vojak, c. a k. peší pluk 26, koncom októbra - začiatkom novembra 1914 nezvestný pri Scitníku
Jozef Ďurek, nie sú údaje
Ján Vereský, vojak, honvédsky peší pluk 14, nezvestný od 19.7.1916
Ján Vereský, vojak, c. a k. peší pluk 26, padol medzi 2. a 10.9.1914 na ruskom fronte
Juraj Mäsiar, vojak, c. a k. peší pluk 89, padol 8.10.1915 na ruskom fronte pri meste Swiszczew
Ján Bódiš, vojak, c. a k. peší pluk 26, nezvestný od 11. - 18.5.1915 pri Vielkie Blato
Ján Pleva, vojak, honvédsky peší pluk 14, padol 3.1.1916 na ruskom fronte pri Dobropole
(zdroj: https://www.zahorce.sk/obec-23/historia-po-zapadnutych-stopach-mien-z-pomnika/ alebo
https://www.zahorce.sk/e_download.php?file=data/editor/155sk_1.pdf&original=K%C3%A1zmer%20B.%20-%20Po%20zapadnut%C3%BDch%20stop%C3%A1ch%20mien%20z%20pomn%C3%ADka.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.