Sklabiná

Hrob Jaroslav Fafílek

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.11.2019
Umístění: Sklabiná, cintorín, v zadnej časti pri ohrade
Nápis:
Vojin
JAROSLAV
FAFÍLEK
* 25. 5. 1898.
† 30. 5. 1919.
Obetoval život
na obranu vlasti!
Poznámka:

Autor: Ferencz.Lučenec
V Sklabinej bolo pochovaných 6 československých a 1 maďarský vojak. V Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR je evidovaný už len jeden hrob patriaci českému vojakovi Jaroslavovi Fafílkovi z domobraneckého práporu č. 4. Narodil sa v Koroužnej pri Novom Meste na Morave a padol v Sklabinej. Okrem neho na cintoríne odpočívajú ešte:
Metodej Hajgr, major
František Šťastný, vojak, pp. 36, Čech, 1891 Radvanov – 1.8.1919 Sklabiná, samovražda
Jozef Vetrik, vojak, ppl. 33, Slovák, 1890 Banka, Piešťany – 11.8.1919 Sklabiná, choroba
(zdroj: https://bojoslovensko.wordpress.com/2017/06/13/sklabina/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55535
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.