Žďárná

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, u OÚ
Nápis:
PADLÝM A ZEMŘELÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918
ZE ŽĎÁRNÉ

VÁM BRATŘI,
KTEŘÍ JSTE DOVEDLI ZAHYNOUTI,
BYCHOM MY LÉPE ŽILI.

BARTOŠEK FR., BARTOŠEK JOS., BUREŠ JOS., FABIÁNEK FR., FABIÁNEK JOS., FABIÁNEK VIL., GRULICH ANT., GRULICH VIN., CHARVÁT AL., KLÍČ JOS., KOLÁŘ  FR., KOMÁREK VIN., KRÁTKÝ ANT., OŠLEJŠEK ANT., PADĚRA JAN, PARÁK ANT., PAVLON FR., POLÍVKA FR.

POLÍVKA FR., POLÍVKA JOS., PŘIKRYL ANT., SEDLÁK FR., SLANÝ AL., STANĚK AL., STANĚK AL., STANĚK AR., STANĚK IN., STANĚK JAN, STRÁNSKÝ FER., SVĚRÁK AL., SVĚRÁK JOS., ŠINDELKA JOS., VESELÝ BED., ŽÁČEK FR., ŽÁČEK VIN., ŽIVNÝ ANT.

MUČENÍ NAŠE MUSELO BÝT,
BYSTE MOHLI V MÍRU ŽÍT
FLLOSENBURG:
AL. ŠMATLA, JAR. ŠMATLA, JOS. STANĚK
MAUTHAUSEN:
ANT. SIKA, VINC. STANĚK, OL. STAŇKOVÁ, FR. STANĚK, JAR. HLOUŠEK, JOS. POLÍVKA, FR. ŽÁČEK
AL. PAVLOŇ, ZASTŘ. GESTAPEM VE ŽĎÁRNÉ
ANT. STANĚK ZASTŘELEN PŘI OSVOBOZENÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6202-27369
Souřadnice: N49°28'7.53'' E16°45'24.55''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, místní část Strážná, dům čp. 184
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY RODINA
ŠMATLOVA
ZA POMOC PARTYZÁNŮM BYL DŮM 7. PROSINCE 1944
PŘEPADEN GESTAPEM A ZDEMOLOVÁN
PŘI PŘESTŘELCE ZAHYNULI PARTYZÁNI N. BACHMUTSKIJ
A F. A. NITIN _ MATCE, DCEŘI RŮŽENCE A SYNOVI VLASTIKOVI
SE PODAŘILO UTÉCI S PARTYZÁNY, OTEC ALOIS ŠMATLA
A SYN MIROSLAV BYLI POZDĚJI CHYCENI V H. ŠTĚPÁNOVĚ
A UMUČENI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Kominický mistr Alois Šmatla *3.4.1901
MIROSLAV = Jaromír Šmatla *15.5.1926
zatčeni 11.12.1944 v Horním Štěpánově, popraveni 1.3.1945 v koncentračním táboře Flossenbürg
Pamětní deska je umístěna na domě, který stojí na místě původního zdemolovaného domku.
(zdroj: Zdeňka Kocourková – Významná místa druhého odboje na Drahanské vrchovině (se zaměřením na obce Žďárná, Suchý, Benešov), bakalářská práce, PedF MU, Brno 2017 – https://is.muni.cz/th/di4yt/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-27368
Souřadnice: N49°27'57.86'' E16°45'35.77''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Hrob Vano Jasonovič Gobedžišvili

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, hřbitov, hrob č. 49
Nápis:
VANO JASONOVIČ
GOBEDŽIŠVILI
* 20. 9. 1921 + 14. 9. 1944
Poznámka:

Na tabuli u vchodu na hřbitov se píše: „Vano Josonovič Gobedišvili (20. 9. 1921 – 14. 9. 1944). Ruský voják, který padl za 2. světové války. Byl ve spojení s partyzánským hnutím působícím v okolí obce“.
Podle zdrojů níže tento voják nezahynul v boji, ale spíše nedopatřením. Zemřel na následky střelného zranění, které utrpěl 13.9.1944 na schůzce sovětských uprchlíků s místními odbojáři „při ostřejší výměně názorů“. Tento incident vyšetřovala četnická stanice ve Žďárné a zajímalo se o něj i brněnské gestapo.
(zdroje:
1. Zdeňka Kocourková – Významná místa druhého odboje na Drahanské vrchovině (se zaměřením na obce Žďárná, Suchý, Benešov), bakalářská práce, PedF MU, Brno 2017 – https://is.muni.cz/th/di4yt/.
2. Internetové stránky obce Žďárná – http://www.zdarna.eu, Dominanty v obci a okolí / Pamětní místa druhé světové války)

V létě 2021 měla být provedena renovace hrobu s využitím dotace Jihomoravského kraje z dotačního titulu „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021“.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-27367
Souřadnice: N49°28'1.84'' E16°45'43.2''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Ketotaf Alois a Jaromír Šmatlovi

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, hřbitov, hrob č. 262
Nápis:
RODINA
ŠMATLOVA
ALOIS *3.4.1901 + 1.3.1945
JAROMÍR *15.5.1926 +1.3.1945
Poznámka:

Kominický mistr Alois Šmatla a jeho syn Jaromír (Žďárná čp. 184) byli zatčeni 11.12.1944 v Horním Štěpánově, popraveni 1.3.1945 v koncentračním táboře Flossenbürg.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'2.55'' E16°45'44.85''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kenotaf Josef a Marie Krejčířovi

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, hřbitov, hrob č. 142
Nápis:
RODINA KREJČÍŘOVA
Z VELENOVA

JOSEF
*10.12.1910
MARIE
*25.11.1918

UMUČENI 9.4.1945 V MAUTHAUSENU,
ZEMŘELI, ABYCHOM MY ŽILI SVOBODNĚ.
Poznámka:

Oba mají pamětní desku také na domě čp. 15 v nedaleké obci Velenov (s datem úmrtí 7.4.1945).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'2.92'' E16°45'44.38''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kenotaf Josef Ševčík

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, hřbitov, hrob č. 143
Nápis:
VZPOMÍNÁME NAŠEHO
DRAHÉHO TATÍNKA
JOSEFA ŠEVČÍKA
Z VELENOVA.
BYL UMUČEN 9. 4. 1945
V MAUTHAUZENU.
Poznámka:

Josef Ševčík (*6.2.1907), starosta obce Velenov, má pamětní desku také na domě čp. 11 ve Velenově (s datem úmrtí 7.4.1945).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'2.89'' E16°45'44.37''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kenotaf Petr Konečný

Autor: Vladimír Šustáček, 10.06.2021
Umístění: Žďárná, hřbitov, hrob č. 68a
Nápis:
ING. PETR KONEČNÝ
1915 - 1948
OBĚŤ KOMUNISMU
ZAVRAŽDĚN A NEPOHŘBEN

ZAVRAŽDĚN KOMUNISTICKOU STB
V ČERVNU 1948

PETR KONEČNÝ
* 15. 8. 1915 + 8. 6. 1948
Poznámka:

Pomník obyvatele obce Suchý, který byl zavražděn komunistickou STB v červnu 1948. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Pomník vybudovala obec Suchý v roce 2003 spolu s rodinou a rodáky.
(zdroj: tabule u vchodu na hřbitov, text čerpán z kroniky obce Žďárná).

Jméno Petra Konečného je zmíněno i na pomníku v obci Suchý.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'2.39'' E16°45'43.43''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček