Topolná

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Veronika Horáková, 25.06.2019
Umístění: Topolná, na návsi vpravo u kostela
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
POPRAVENI A UMUČENI
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
JOSEF LAPČÍK *1908 POPRAVEN 1944
JOSEF MÁŠEK *1901 POPRAVEN 1944
FR. MIKULKA *1911 POPRAVEN 1944
ALOIS JUŘENA *1905 UMUČEN 1944
BOH. MIKOŠKA *1882 UMUČEN 1943
VLAST. POLÁŠEK *1927 UMUČEN 1944

PARTYZÁNI PADLÍ V BOJI
JAR. HUBÁČEK *1918 PADL 1944
JAR. ÚLEHLA *1925 PADL 1945
BŘET. DOHNAL *1924 PADL 1945

ŠEST RUSKÝCH HRDINŮ
NEZNÁMÉHO JMÉNA
KTEŘÍ PADLI V BOJI
ZA NAŠI OBEC

OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE
JOSEF ONDRA *1916 PADL 1942
VOJT. LYSONĚK *1915 PADL 1944
JOSEF MEDEK *1904 PADL 1945

POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SVOBODU A PRÁVA LIDSKÁ.

POZŮSTATKY POPRAVENÝCH
JOSEFA LAPČÍKA
JOSEFA MÁŠKA
ZA ZNOVUZROZENÍ NÁRODA

PADLI V I. SVĚT. VÁLCE
DOHNAL LUDVÍK
1891 – 1914
ROZSYPÁLEK JOS.
1891 – 1914
HORÁK JAN
1879 – 1914
FAJGARA FR.
1884 – 1914
KRÁTKÝ PETR
1895 – 1914
DOHNAL ALOIS
1894 – 1914
ŠUMÍČEK FR.
1886 – 1915
ROCHOVANSKÝ GAB.
1878 – 1915
HLAVAČKA JOS.
1885 – 1915
ČECHMÁNEK AUG.
1892 – 1915
BARTOŠÍK ŠTĚP.
1875 – 1915
LAPČÍK FRANT.
1884 – 1915
POLÁŠEK KAREL
1884 – 1915
DOHNAL JOS.
1892 – 1915
KNOT AMBROŽ
1883 – 1915
KAŇOVSKÝ IG.
1890 – 1916
GAJDOŠÍK AUG.
1878 – 1916
KAŇOVSKÝ BLAŽ.
1897 – 1916
DOHNAL JAN
1875 – 1916
DOHNAL VINC.
1879 – 1916
LYSONĚK ANT.
1886 – 1916
FOLTÝN JAN
1892 – 1916
ROCHOVANSKÝ JOS.
1875 – 1916
DOHNAL JAN
1893 – 1916

PADLI V I. SVĚT. VÁLCE
KAŇOVSKÝ AUG.
1886 – 1917
KUBA CYPRIÁN
1876 – 1917
HANÁČEK RUD.
1890 – 1917
BERNATÍK AL.
1884 – 1917
DOHNAL FR.
1897 – 1917
FOLTÝN BLAŽ.
1884 – 1917
MIKULKA ANT.
1881 – 1918
MIKULKA AL.
1895 – 1918
HUBÁČEK RUD.
1888 – 1918
SKLENÁŘ JOS.
1880 -1918
KNOT FERD.
1881 – 1918
HLAVAČKA FR.
1889 – 1918
HORÁK ANT.
1884 – 1918
KNOT KAREL
1896 – 1920
HORÁK ŠEBEST.
1898 – 1920
HRDINA ANT.
1900 – 1921

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-905
Pomník přidal: Veronika Horáková