Predajná

námestie Juraja Pejku

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 25.07.2019
Umístění: Predajná, námestie Juraja Pejku, v strede obce, medzi autobusovou zastávkou a Obecným úradom Predajná
Nápis:
(Pomník Obetiam 1. svetovej vojny)
M. O. MATICE SLOVENSKEJ V PREDAJNEJ
OBEC PREDAJNÁ A AMERICKÍ KRAJANIA
VENUJÚ V 20. VÝROČÍ SAMOSTATNOSTI
SVOJIM SPOLUOBČANOM
PADLÝM VO SVETOVEJ VOJNE.

„NIE V HROBOCH - V DUŠIACH ODPOČÍVAJTE
NIE MRTVÍ - V SRDCIACH OSTALI STE ŽIVÍ“.
J. JESENSKÝ

BAĎO EMIL, BARBIERIK JÁN, BEDLEK CYRIL, ČUMA JOZEF, ČUMA RUDOLF, DUNAJSKÝ JÁN, FRGOLEC ŠTEFAN, HOLKA JOZEF, HOLKA ŠTEFAN, JAMRIŠKA EMIL, KARAMAN EDUARD, KLESKEN JOZEF, KLESKEN PETER, KLESKEN ŠTEFAN, KOCHAN ŠTEFAN, KOLOŠTA JOZEF, KOŠÍK JÁN ST., KOŠÍK JÁN ML., KOŠÍK STANISLAV, KVAČKAJ EMIL, LUPTÁK JURAJ, MARČOK ANTON, MENDEL ŠTEFAN, MICHALČÍK JÁN, MISTRÍK JÁN, MISTRÍK JOZEF, MORA MARKO, PAULÍNY PETER, POLIAČIK ŠTEFAN, RIMEK ĽUDOVÍT, RYBÁR MICHAL, RYBÁR ONDREJ, RYBÁR ŠTEFAN, SLABEJ JÁN, SMITKA JOZEF, SOJAK JÁN, STRMEŇ JÁN

(Pamätná tabuľa Obetiam SNP a 2. svetovej vojny)
ZA ŠŤASTNÝ ŽIVOT NAŠICH DETÍ POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
V SNP A OBEŤAMI FAŠIZMU SA STALI:

ĎURČÍK BENJAMIN
MÄSIARIK JÁN
KORDULIČ EMIL
BERAXA ŠTEFAN
GAJDOŠ JÁN
KALICKÝ VILIAM
KRANC JÁN
SLIVKA JÁN
HRAŠKO JOZEF
KARAMANOVÁ VALÉRIA

30
SNP
Poznámka:

Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1974 na budove Základnej deväťročnej školy v Predajnej. Dnes je umiestnená na Pomníku padlých v 1. svetovej vojne.
(zdroj: https://www.obecpredajna.sk/region/predajna/home.nsf/page/Sucasnost )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.