Horná Lehota

Pomník partizánskej brigády Za slobodu Slovanov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.08.2019
Umístění: Horná Lehota, Horná Lehota, asi 4 km severovýchodne od obce Horná Lehota, 500 m juhovýchodne od vrcholu Príslop 890 m, na cyklotrase č. 5552, 2,4 km od rázcestia cyklotrás 5552 a 8554 Pod Príslopom, vedľa malej chaty Lesov SR
Nápis:
V ROKU 1944 SA NA TOMTO
MIESTE ZORGANIZOVAL
PARTIZÁNSKY ODDIEL

ZA SLOBODU
SLOVANOV

POD VELENÍM SÚDRUHOV
KALINU A VELJANSKÉHO

1944
Poznámka:

Partizánska brigáda Za slobodu Slovanov sa začala formovať po zoskoku partizánskej organizátorskej skupiny Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia 6. augusta 1944 na Latiborskú hoľu v Nízkych Tatrách. Jej prvou základňou bola chata na Trangoške, odkiaľ sa 23. augusta presunula do lesníckej chaty Pod Príslopom. Počas Slovenského národného povstania mala sídlo na zámku vo Zvolene.
(zdroj: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zv. 4, L. Kalina, Začiatky organizátorskej a bojovej činnosti partizánskej brigády Za slobodu Slovanov)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP, vojakom Červenej a Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.08.2019
Umístění: Horná Lehota, stred obce, pri hlavnej ceste medzi domami č. 34 a 39, oproti evanjelickému kostolu
Nápis:
(Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny)
NA VEČNÚ PAMIATKU
NAŠIM HRDINOM
PADLÝM VO SVETOVEJ VOJNE
1914 - 1918.

SAMUEL BUŠNIAK 1889 - 1914
VINCENC ŠPERKA 1894 - "
OTO ŠEBO 1894 - "
JÚLIUS GRACA 1890 - "
ŠTEFAN HAVRLA 1891 - "
JÁN DEMIAN 1890 - "
JOZEF VRABEC 1881 - "
ONDREJ BUŠNIAK 1886 - "
JOZEF BUŠNIAK 1882 - "
ONDREJ DEMIAN 1892 - "
MICHAL KÚTIK 1880 - "
FRANTIŠEK VRABEC 1890 - "
ONDREJ PATÚŠ 1882 - "
MICHAL PATÚŠ 1891 - "
JÁN ŠKULTÉTY 1887 - "
ONDREJ ŠPERKA 1887 - "
MAREK ŽABKA 1885 - 1915
GUSTAV HAVRLA 1893 -"
MICHAL VICIAN 1882 - "
GUSTAV GRACA 1889 - "
JÁN MRAVEC 1893 - "
EMIL BUŠNIAK 1886 - "
JÁN ZVERKO 1884 - "
ONDREJ SELECKÝ 1879 - "
SAMUEL PAULEČKO 1890 - "
ONDREJ MAJERÍK 1889 - "
JOZEF GRACA 1890 - "
MICHAL DUDA 1891 - "
MICHAL MIKOVÍNY 1894 - "
ŠTEFAN BALCO 1894 - "
EMIL ČARBA 1892 - "
FRANTIŠEK ŠPERKA 1890 - "
EMIL PATÚŠ 1889 - "
JÁN GRACA 1886 - "
EMIL ŠPERKA 1887 - "
FRANTIŠEK SLAMEŇ 1894 - 1916
JOZEF SLAMEŇ 1894 - "
JOZEF KUCHÁR 1894 - "
MAREK DEMIAN 1883 - "
JÁN SMIDA 1883 - "
MAREK BALCO 1885 - "
JOZEF ŠPERKA 1891 - "
ALBERT NOVÁK 1893 - "
JÁN SLAMEŇ 1885 - "
JÁN ŠPERKA 1896 - 1917
FRANTIŠEK BUŠNIAK 1885 - "
EMIL SLIVKA 1897 - 1918
FRANTIŠEK VRAŽDIAK 1889 - "
JÁN ŠEGÚĽ 1875 - "
MICHAL PAULEČKO 1890 - "
EMIL ŠTRBA 1897 - "

POSTAVENÉ 27. VI. 1937.


(Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny a SNP)
NA VEČNÚ PAMIATKU
BOJOVNÍKOM PADLÝM
V SLOVENSKOM NÁRODNOM
POVSTANÍ.

JÁN BALCO 1921 - 1944
DR. JÁN BELÁK 1922 - 1944
DR. PAVEL BELÁK 1920 - 1944
JOZEF BUŠNIAK 1923 - 1944
VIKTOR ČAJÁNEK 1921 - 1944
JÁN DEMIAN 1915 - 1944
VILIAM DEMIAN 1923 - 1944
VOJTECH DEMIAN 1922 - 1945
JOZEF DRIAPSA 1919 - 1944
JÁN HORČIAK 1925 - 1944
LADISLAV KALISKÝ 1911 - 1944
ŠTEFAN LAŽEK 1899 - 1945
MICHAL LÚŠTIK 1927 - 1945
VOJTECH LÚŠTIK 1920 - 1944
ARTÚR MIKOVÍNY 1914 - 1944
BERNARD MISTRÍK 1927 - 1944
ALEXANDER MITTERPACH 1924 - 1945
JOZEF MRAVEC 1922 - 1945
SAMUEL MRAVEC 1920 - 1943
RUDOLF ROLKO 1900 - 1945
JÁN ŠALING 1909 - 1945
ONDREJ ŠALING 1909 - 1945
GUSTÁV ŠTELLÉR 1924 - 1944
FRANTIŠEK VAČOK 1919 - 1945
JÁN VAČOK 1905 - 1945

ČESŤ PADLÝM HRDINOM!

VĎAKA HRDINOM ČERVENEJ
A
RUMUNSKEJ ARMÁDY


(Pamätná tabuľa SNP)
DIPLOM UZNANIA
SLOVENSKÍ VLASTENCI-PARTIZÁNI ĎAKUJÚ
OBCI HOR.LEHOTE
A JEJ HRDINSKÝM OBČANOM ZA POMOC V BOJI
PROTI FAŠISTICKÝM VOTRELCOM.
SVÄZ SLOVENSKÝCH PARTIZÁNOV
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Horná Lehota, rekreačná oblasť Tále v Bystrej doline, asi 20 m vľavo pred križovatkou ciest smerom na Trangošku a k hotelu Partizán
Nápis:
PAMÄTAJ, ŽE ZA SLÁVU
TÝCHTO DNÍ BOJOVALI
V SLOVENSKOM NÁRODNOM
POVSTANI NAJLEPŠÍ SYNOVIA
A DCÉRY NAŠÍCH NÁRODOV.

LEŽ VEČNÁ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA,
KTO SEBA V OBEŤ SVÄTÚ ZA SVOJ NÁROD DÁVA.
TÁTO PAMÄTNÁ TABUĽA JE VYHOTOVENÁ K UCTENIU
PAMIATKY PADLÝCH SPOLUBOJOVNÍKOV KTORÍ
POLOŽILI SVOJ ŽIVOT ZA OSLOBODENIE VLASTI V R. 1944

por. BABKIN IVANOVIČ VASIL SSSR
MAKOVNÍK LADISLAV nar. 24.XI. 1926
VRAŽDIAK JOZEF nar. 26.VIII. 1923
ŽBIRKA ŠTEFAN nar. 28.III. 1926
MISTRÍK BERNARD nar. 22.VIII. 1927
KUČERA ANTON nar. 24.IV. 1924
MIKOVÍNY ARTUR nar. 12.I. 1915
PERICHTA JÚLIUS nar. 02.III. 1924
HAVRILA JOZEF nar. 15.III. 1902

ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1964.
Mená radistu partizánskej brigády Jánošík Vasila Ivanoviča Babkina a partizána Júliusa Perichtu sú uvedené aj na Pomníku Obetí 2. svetovej vojny neďaleko chaty M. R. Štefánika na hrebeni Nízkych Tatier. https://www.vets.cz/vpm/27529-pomnik-obetiam-2-svetovej-vojny/
Mená partizánov Bernarda Mistríka a Artura Mikovínyho sú uvedené aj na Pomníku Obetiam 2. Svetovej vojny a SNP v strede obce Horná Lehota. https://www.vets.cz/vpm/36056-pomnik-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny-a-snp-vojakom-cervenej-a-rumunskej-armady/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50862400004
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Samo Chalupka

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 31.05.2022
Umístění: Horná Lehota, asi 180 m juhozápadne od autobusovej zastávky v strede obce, v blízkosti evanjelického kostola a Pamätnej izby Sama Chalupku
Nápis:
SAMO CHALUPKA
1812 • 1883
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1974.
Samo Chalupka (1812 - 1883) bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, najstarší člen štúrovskej generácie. V roku 1831 prerušil štúdium na evanjelickom lýceu a ako dobrovoľník sa zúčastnil poľského šľachtického povstania proti ruskému cárskemu samoderžaviu. Bojoval na strane poľských vlastencov. V bojoch pri Haliči bol vážne zranený na krku a vrátil sa domov. Jazvu po zranení zakrýval nosením šatky okolo krku.
Angažoval sa v slovenskom národnom hnutí ako člen Štúrovej skupiny. Počas revolúcie v rokoch 1848 – 1849 ušiel pred hroziacim väzením na Oravu a do Liptova, kde pomáhal verbovať dobrovoľníkov. V marci 1849 bol členom slovenskej deputácie vo Viedni. Je spoluatorom Memoranda slovenského národa (1861) a v roku 1863 stál pri založení Matice slovenskej.
Svoje vlastenecké cítenie stelesnil vo viacerých básňach, ale jeho vrcholným dielom je hrdinská epická báseň Mor ho! (1864) o boji slovanských predkov s rímskymi légiami v 4. storočí.
Zvolanie Mor ho! sa počas SNP stalo výzvou do boja proti fašizmu, bolo pozdravom slovenských vojakov a partizánov, úryvkom z básne začínal svoje vysielanie Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici.
(zdroj:https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/618159-pred-210-rokmi-sa-narodil-samo-chalupka-autor-basne-mor-ho/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Jozef Havrila

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 31.05.2022
Umístění: Horná Lehota, dolina Richtárovo, lokalita Mláky, severovýchodne od vodnej nádrže Hnusnô II. východne od obce, na konci doliny asi 150 m od konca pevnej asfaltovej cesty na sever v mladom lesnom poraste
Nápis:
TU PADOL 13.II.1945
V BOJI PROTI FAŠISTOM
J O Z E F H A V R I L A
NAR. 28.III.1902.
ČESŤ JEHO
PAMIATKE.
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1973.
Jozef Havrila bol členom Revolučného národného výboru vo Valaskej.
(zdroj: https://nasavalaska.webnode.sk/products/zoznam-obeti-2-sv-vojny/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50862400003
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Samo Chalupka

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 31.05.2022
Umístění: Horná Lehota, evanjelický cintorín na severnom okraji obce, asi 40 m priamo od vchodu do cintorína pod veľkou lipou
Nápis:
SAMO
CHALUPKA
ev. kňaz

slovenský básnik
* 27. febr. 1812
† 19. mája 1883
Pravde žil som krivdu bil som
Verne národ môj liubil som.“
„V paměti věčně bude
spravedlivý. Žalm 112 6.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.