Prudice

Hrob Ignác Herrmann

Autor: Karel Vošta, 29.08.2019
Umístění: Prudice, židovský hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá
M.U.D.r.
IGNÁC HERRMANN
GENERÁL ZDR. SL. V. V.
ZEMŘELÝ
DNE
7. LISTOPADU 1938
תנצבה
Poznámka:

Ignác Herrmann, narozen v Rašovicích u Tábora 25. listopadu 1856 (udáváno i 6. srpna). Absolvoval táborské reálné gymnázium a medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě (promován 1883 na její německé části). Vstoupil záhy do armády. Když byl roku 1912 formálně penzionován, byl jedním ze sedmi vrchních štábních lékařů I. třídy u zeměbrany, rytířem Řádu Františka Josefa, nositelem zlatého Záslužného kříže s korunou, bronzové Jubilejní pamětní medaile ozbrojené moci a Vojenského jubilejního kříže. Je pravděpodobnější, že hodnost generála získal ještě v rakousko-uherské armádě, ačkoliv se tradovalo, že nepokřtěný Žid mohl dosáhnout nejvýše hodnosti plukovníka. Po roce 1918 příslušník zdravotnické služby Armády Československé republiky. Zemřel v Ruzyni 5. listopadu 1938 (na náhrobku uvedeno datum chybně) a o tři dny později pohřben v Prudicích. Souřadnice odečteny z webu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°30'41.58'' E14°40'13.5''
Pomník přidal: Karel Vošta