Horní Lipová

Pravoslavný kostel a památník válečným zajatcům

Autor: Ota Pösel, 23.09.2018
Umístění: Horní Lipová, asi 400 m do kopce od autobusové zastávky Horní Lipová
Nápis:
bude doplněno později
Poznámka:

Nový pravoslavný kostel v Horní Lipové je zasvěcený svátku Proměnění Páně a sv. Nektariu Eginskému a má sloužit nejen k duchovním účelům, ale i osud válečných zajatců, kteří v letech 1939 až 1945 pracovali, trpěli a umírali na Jesenicku.
Kostelík a památník vznikl podle architektonického návrhu Jindřicha Kaňky, Vilmy Kaňkové a Vojtěcha Koudelky z iniciativy občanského sdružení Kostelík v Horách. Zároveň zde vzniknl památník válečným zajatcům ze druhé světové války, který připomíná jména anglických, francouzských, polských a ruských zajatců, kteří v letech 1939 až 1945 pracovali, trpěli a umírali na Jesenicku. Polovina z nich pocházela ze zemí bývalého SSSR a po skončení války je čekal tragický osud tzv. vojenských zrádců a jejich stopy končí obvykle ve stalinských gulazích.
(Zdroj: http://www.kudyznudy.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'48.32'' E17°4'45.3'' (poloha kaple)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 05.06.2009
Umístění: Horní Lipová, 500 m od Kovárny
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
1914 - 1918

NEZAPOMENEME
1938 - 1945
Poznámka:

Pomník je postaven z opracovaného lomového kamene, je ve tvaru tří na sobě postavených krychlí, kde v nejvyšší části je vsazena oválná kamenná deska s nápisem Pravda vítězí s letopočtem 1914-1918 a vytesaným státním znakem, ve střední části obdélníková kamenná deska s nápisem Nezapomeneme 1938-1945.
Pomník obětem válek v Horní Lipové, se nachází na parc. č. 1475/4 v katastrálním území Horní Lipová.
Památník byl vybudován v letech 1946 – 1947 a je věnován jak padlým v I. světové válce (1914 - 1918), tak i obětem II. světové války (1939 - 1945), zejména z řad železničářů. Nejpravděpodobnějším motivem této specifikace byla historie osídlování Jesenicka po událostech po konci II. světové války. Jedněmi z prvních přistěhovalých obyvatel byli totiž železničáři, které následovalo několik rodin příslušníků finanční stráže. Prvním přistěhovalým železničářem v Horní Lipové byl náčelník železniční stanice p. Ondruška, jehož následovala rodina pana Jana Morávka. Na vybudování pomníku se podílel Sbor dobrovolných hasičů z Dolní Lipové a jedním z jeho budovatelů byl i p. Jan Morávek se svým synovcem Josefem.
V roce 2009 provedla Obec Lipová - lázně celkovou rekonstrukci tohoto pomníku, náklady na jeho obnovu činily přibližně 60 tisíc korun.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7102-07185
Souřadnice: N50°13'35'' E17°5'5.2''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička