Sucháň

Pomníky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.03.2019
Umístění: Sucháň, stred obce, križovatka cesty III/2605 a miestnej komunikácie smerujúcej k cintorínu, za cestou dom č. 77
Nápis:
Pri príležitosti 100. výročia skončenia
1. svetovej vojny, padlým občanom
venuje obec Sucháň

1. Pavel Benik 19.12.1878 - 26.2.1915 36 r.
2. Ján Bavka 19.11.1878 - 28.11.1914 36 r.
3. Ján Ďurov 26.9.1898 - 6.11.1916 28 r.
4. Ján Ganic 27.5.1892 - 31.3.1917 24 r.
5. Pavel Ganic 1.1.1895 - 13.4.1916 21 r.
6. Ján Gažov 17.7.1874 - 12.3.1917 42 r.
7. Juraj Kečkár 24.11.1889 - 29.8.1914 24 r.
8. Ján Slančík 30.10.1887 - 2.11.1914 27 r.
9. Ján Slavkov 2.10.1891 - 17.11.1915 24 r.
10. Ján Strmý 11.9.1885 - 25.11.1915 30 r.
11. Ján Sudra 18.11.1888 - 4.2.1917 28 r.
12. Juraj Velkov 9.11.1887 - 21.11.1915 28 r.
13. Ján Zaťko 26.9.1889 - 18.3.1917 27 r.

Pri príležitosti 100. výročia skončenia
1. svetovej vojny, nezvestným občanom
venuje obec Sucháň

1. Pavel Beník 26.1.1895 22 r.
2. Ján Ganic 5.10.1897 18 r.
3. Juraj Mihalkin 6.4.1879 39 r.
4. Juraj Šajban 9.7.1895 19 r.
5. Pavel Ganic 12.9.1895 20 r.

MI PADLI SME, ABY STE VY ŽILI.
LUDIA BEDLITE!!!

JÁN PAVLIS - DURČOV
*25.VII.1908 †14.III.1945
JÁN MARTUŠ - ZAŤKOV
*23.I.1904 †5.II.1945
JÁN PAVLIS - ČIARIK
*17.IV.1904 †17.IV.1945
JURAJ ŠIMKO
*17.VIII.1907 †IV.1945

JÁN MARTUS - MINKOV
*7.II.1920 †23.VIII.1942

PAVOL VELKOV - MIHÁLKIN
*15.XI.1863 †1.I.1945
MÁRIA IŠTVANOVÁ
*10.XII.1871 †6.I.1945
JURAJ MARTUŠ
*24.VII.1884 †12.I.1945
PAVOL PAVLOVKIN
*13.X.1890 †17.I.1945
ANNA ZAŤKOVÁ
*10.X.1871 †20.I.1945
PAVOL BOHOV - HEVEŠ
*1905 †14.II.1945
PAVOL ŠANDOR
*7.II.1920 †1.III.1945
PAVOL ŠIMKO
*15.VII.1900 †1.III.1945
Obetiam 2. svetovej vojny pri príležitosti
11. výročia Slovenského národného povstania
venuje Miestny národný výbor v Sucháni
29.8.1955
Poznámka:

Na bojiskách 1. svetovej vojny padlo 20 obyvateľov Sucháňa, ďalších 11 bolo ranených a 24 zajatých. Počas 2. svetovej vojny zahynulo 14 obyvateľov Sucháňa. Obec bola oslobodená 28. januára 1945. V jej katastrálnom území padlo 39 sovietskych, 6 rumunských a 21 nemeckých vojakov.
(zdroj: https://www.obecsuchan.sk/o-obci/historia.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.