Čenovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Čenovice, střed obce, vedle Pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
1938 – 1945
ZAHYNULI

ANTONÍN
JANDÁČEK

JOSEF KARBAN

FRANTIŠEK
ROČEK

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE

I vaše krev zvlažila
klíčící símě naší svobody.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2669
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Čenovice, střed obce, vedle Pomníku Obětem 2. světové války
Nápis:
JAN NÁCOVSKÝ
JOSEF PETRÁSEK
ANT. PÍCHA
FRANT. PETRÁSEK
JOSEF VANĚK
JOSEF PETRÁSEK
JOSEF STREJČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2720
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká