Nechyba

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Nechyba, severozápadně od obce, u křižovatky
Nápis:
Nečitelný text.
Poznámka:

Z pomníku v Nechybě se zachovaly jen jeho kamenné části. V prostřední části zakončené kalichem se pravděpodobně nacházel nějaký znak, v soklu pak dedikace. Po stranách hlavního těla jsou dva jehlance, ve kterých byly vsazeny porcelánové podobenky a pravděpodobně vyryta i jména. Veškeré písmo je zcela nečitelné.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nechyba_(%C3%9A%C5%BEice )
Dle CEVH:
Antonín Koroš, František Procházka, Václav Schovanec, František Srba


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2732
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká