Žeravice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Pěkný, 27.05.2019
Umístění: Žeravice, na návsi, asi 120 m západně od kaple sv. Jana Nepomuckého
Nápis:
Svatý Václave,
volá Tě Tvůj lid,
dej své zemi požehnání,
dej svým dětem klid!
Vnucen-li však boj
v záři krvavé,
veď nás, jaks dědy vodil,
svatý Václave!

BARTOŠEK RUDOLF 1892-1915
BEZDĚK FRANT. 1884-1915
CALETKA ALOIS 1871-1918
FRÉLICH JAROLÍM 1890-1918
FRÉLICH JOSEF 1895-1918
HEJTMÁNEK HYNEK 1868-1916
HRACHOVINA ANT. 1887-1919
HRACHOVINA STAN. 1892-1915
CHROMČÍK JAN 1892-1922
JANALÍK ČEŇEK 1882-1918
JEMELKA VÁCLAV 1884-1914
KONOPČÍK FRANT. 1877-1916
OBŠNAJDR MET. 1885-1918
PIKNA AUG. 1871-1918

JEŽÍK FRANT. 1889-1919
JEŽÍK VÁCLAV 1891-1919
JEŽÍK JOSEF 1893-1915
POSPÍŠIL ALOIS 1897-1916
PUMPRLA JAN 1896-1918
ŠPUNAR JAN 1893-1918
VÁLEK JOSEF 1893-1915
VLASÁK ANT. 1872-1916
VRBKA FRANT. 1874-1915
VYCHODIL FAB. 1894-1916
ZUBÍK MET. 1885-1916
DOSTÁL BEDŘICH 1898-
KOUTNÝ ANT. 1878-
VOZIHNOJ JOSEF 1884-
BŘEZOVSKÝ CYRIL 1885-1918

OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
BOHUMIL PIKNA +1945
OLDŘICH BITTNER 1920-1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7165
Pomník přidal: Vladimír Pěkný

Pomník Bohumil Pikna

Autor: Vladimír Pěkný, 27.05.2019
Umístění: Žeravice, 50 m, jihovýchodně od návsi
Nápis:
ZDE BYL ZASTŘELEN 8.5.1945 PŘI
VYKONÁVÁNÍ POŽÁRNÍ SLUŽBY HASIČ
BOHUMIL PIKNA
BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7164
Pomník přidal: Vladimír Pěkný