Jiřín

Pomník vojákům Rudé Armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Jiřín, uprostřed obce, v parčíku se zvoničkou, vedle domu čp. 3
Nápis:
NA PAMĚŤ
TŘICÁTÉHO VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI SOVĚTSKOU ARMÁDOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36906
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká