Dačov Lom

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.03.2019
Umístění: Dačov Lom, v strede obce za evanjelickým kostolom
Nápis:
Na pamiatku
obetiam 2. svetovej vojny:

JÁN SIROŇ 17.1.1943 24.ROČ. V RUSKU
PAVEL FERJANC 14.11.1944 52.ROČ. OBESENÝ
JOZEF SLIACKY 1.1.1945 23.ROČ. V BOJI
PAVEL FUĽAJTÁR 16.1.1945 18.ROČ. MÍNA DOMA
ONDREJ BRLÁŠ 16.1.1945 58.ROČ. ZASTRELENÝ DOMA
ONDREJ KABANICA 10.1944 37.ROČ. PADOL PRI KOZELNÍKU
JÁN MATUŠOV 1.4.1945 33.ROČ. V NEMECKOM ZAJATÍ

následkom vojny zahynuli:

PAVEL ĎUROV 14.3.1945 35.ROČ. MÍNA NA POLI
PAVEL DEBNÁR 9.11.1945 7.ROČ. GRANÁT DOMA
MARGITA PENIČKOVÁ 2.9.1946 8.ROČ. MÍNA NA POLI

VENUJE CIRKEVNÝ ZBOR A OBECNÝ ÚRAD
DAČOV LOM 2018
Poznámka:

Daň vojne svojimi životmi zaplatilo osem dačovolomských občanov.
Padli a zahynuli v II. svetovej vojne:
1/Ján Andrej Siroň, nar.1919 padol 17.1.1943 v Besinjánoje na Kaukaze,
2/Jozef Sliacky, nar.1922, ako zajatý vojak v SNP zahynul v Aisenachu v Nemecku v apríli 1945,
3/Pavel Ferianc, nar.1892, popravený obesením ako partizán v novembri 1944 na Kyslinkách na Poľane,
4/Ondrej Brláš, nar.1886 zastrelený Nemcami za prechovávanie partizánov doma 18.1.1945
5/Ondrej Kabanica,nar.1908, padol ako povstalecký vojak pri Kozelníku v októbri 1944,
6/Pavel Ďurov, nar.1909, zomrel doma na následky zranenia 14.3.1945,
7/Pavel Debnár, nar.1938, zomrel doma na následky zranenia 3.11.1945,
8/Ján Matušov, nar.1911, odvlečený Nemcami, zomrel v Magdeburgu v apríli 1945.
(zdroj: http://www.obecdacovlom.sk/-historia )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.03.2019
Umístění: Dačov Lom, budova pošty v strede obce, č. 113
Nápis:
28.I.1945

vojská Sovietskej armády
oslobodili Dačov Lom.
V bojoch padlo 21 sovietskych vojakov.
Večná vďaka osloboditeľom!
Poznámka:

Počas bojov v katastri obce padlo 31 vojakov Červenej armády, 374 rumunských a 13 nemeckých vojakov. Pochovaní ruskí vojaci boli exhumovaní v apríli 1946, rumunskí v jeseni 1951. Boli prevezení a pochovaní na cintoríne vo Zvolene. Pozostatky nemeckých vojakov boli exhumované v októbri 1993 a prevezené do Nemecka. Dačov Lom bol oslobodený 28.januára 1945 vojskami Červenej a rumunskej armády. Pamätná tabuľa na túto udalosť je umiestnená na budove Obecného úradu.
(zdroj: http://www.obecdacovlom.sk/-historia )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Pavel Ferianc

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.04.2019
Umístění: Dačov Lom, malý cintorín nad obcou oproti hlavnej komunikácii vychádzajúcej z obce na cestu E 527, severne od cesty E 527
Nápis:
Pavel
FERIANC
*15. I. 1892
†14. XI. 1944

Padol ako hrdina
partizán

Bůh zajiste zemdlil srdce mé
a všemohúci předišel mně
Poznámka:

Pavel Ferianc, nar.1892, popravený obesením ako partizán v novembri 1944 na Kyslinkách na Poľane. (zdroj: http://www.obecdacovlom.sk/-historia )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička