Desná

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 03.05.2019
Umístění: Desná, střed obce, vedle kaple, která se nachází vedle obecního úřadu.
Nápis:
1914 - 1919
FLÍDR VÁCLAV RUS. LEG.
ŠPLÍCHAL VÁCLAV ITAL. LEG.
VESELÍK FRANT. 1919
DOSEDĚL VÁCLAV
FLÍDR FRANTIŠEK
HOLEC JOSEF
KAVKA JOSEF
KLADIVA VINCENC
KREJSA JOSEF
KREJSA VÁCLAV
NÁDVODNÍK JAN
KROULÍK FRANT.
KROULÍK TOMÁŠ
LIPAVSKÝ VÁCLAV
NEPRAŠ FRANT.
SEVERA VÁCLAV
ŠPLÍCHAL FRANT.
TOMŠÍČEK JAN
VESELÍK FRANT.
FULÍK JOSEF
NÁDVODNÍK JAN

SVĚTLÉ PAMÁTCE RODÁKŮ DESENSKÝCH,
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST V ODBOJI
PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM V LETECH 1939 - 45
JUDR. STANISLAV ROPEK OKRES. SOUDCE
POPRAVEN 10. VI. 1942 NA ZÁMEČKU V PARDUBICÍCH
BOHUSLAV PTÁČEK KOVÁŘSKÝ DĚLNÍK
ZASTŘELEN 13. IV. 1945 V PLZNI PŘI LIKVIDACI TRANSP. SMRTI
Poznámka:

Pomník odhalen v roce 1920. Autoři Koula a Měchýř, Choceň. Za nacistické okupace byla odstraněna socha legionáře a měla být zničena. Místní jí však ukryti a pomník byl znovu odhalen v roce 1945, kdy byla doplněna kovová desce s obětmi 2. světové války.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5307-6885
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Kříž Obětem Švédsko - pruské války

Autor: Naděžda Gutzerová, 03.05.2019
Umístění: Desná, střed obce, poblíž obecního úřadu, kamenný kříž s lipami
Nápis:
Chce-li kdo
za mnou přijíti,
zapři sebe sám
a vezmi kříž svůj
a následuj mne.
Mat. 16, 24.,

Ke cti a chvále Boží
postaveno nákladem
obce Desné
1889
Poznámka:

Jedná se o hrob obětí švédsko-pruské války.
Původně zde stával dřevěný kříž.
Dnes má podobu kamenného kříže s lípami.
Počet obětí není znám.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5307-6903
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová