Luká

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Pavlína Koncošová, 20.05.2021
Umístění: Luká, náves
Nápis:
PRESIDENTE - OSVOBODITELI.
ODKAZU, KTERÝ JSTE VLOŽIL
DO NAŠICH RUKOU,
VĚRNI ZŮSTANEME.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník federalizace

Autor: Pavlína Koncošová, 20.05.2021
Umístění: Luká, náves
Nápis:
SVORNOST V OBCI,
MÍR VE STÁTĚ
28.10.1968
VĚNUJE ČSM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2019
Umístění: Luká, uvnitř brány na hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ 1914-1918.
LUKÁ
J.VYDRŽEL, L.VYDRŽEL, F.ANTL, E.ANTL,
S.ŽVÁČEK, J.ZAPLETAL, B.DOSTÁL,
D.BROKEŠ, A.VLČEK, A.KOLOMAZNÍK,
F.VYROUBAL,
J.SPURNÝ,
VOJTĚCHOV
F.MALINEK, M.KOPEČNÝ, J.BÍLEK,
J.VYROUBAL, F.KOMÁREK,
Z VOJTĚCHOVA
AUG.KOMÁREK,
JEŠOV
A.VYROUBAL, F.PLŠEK,
JG.CHYTIL,
F.KOP,
VESELÍČKO
JAN VLČEK
FR.VAŘEKA
KDEKOLIV LEŽÍTE,
MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ
A NAŠE LÁSKA
VŠUDE VÁS OBJÍMÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7105-30318
Pomník přidal: Pavlína Koncošová