Hodkov

Hrob Čeněk Hora

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 16.02.2019
Umístění: Hodkov, hřbitov u kostela sv. Václava
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
ČENĚK HORA
ITAL. LEGIONÁŘ. ÚŘ. V. V.

TIŠE TIŠE JDĚTE KOLEM, NEBOŤ TENTO SVATÝ KLID,
VYKOUPEN BYL MNOHOLETÝM VELKÝM BOLEM.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká