Rakůvka

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 10.03.2018
Umístění: Rakůvka, náves, stěna kaple
Nápis:
KE CTI
A VĚČNÉ SLÁVĚ
PADLÝM SPOLUOBČANŮM,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
NA BOJIŠTÍCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
JOSEF POPELKA
JOSEF SEDLÁČEK
FRANTIŠEK ŽOUŽELKA
NA RUSKÉ FRONTĚ
JOSEF DVOŘÁK
VINCENC KONEČNÝ
NA ITALSKÉ FRONTĚ
A VŠEM OBĚTEM
VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ
OBEC RAKŮVKA

POD PAMĚTNÍ DESKOU JE ULOŽENA PRSŤ HLÍNY Z HROBU
PANA JOSEFA DVOŘÁKA, KTERÝ PADL V ROCE 1918
NA PIAVĚ A JE POHŘBEN V HROBĚ Č. 47 NA VOJENSKÉM
HŘBITOVĚ „CIMITERO MILITARE” V CITTADELLE U PADOVY
V SEVERNÍ ITÁLII, KDE JE POHŘBENO 21 TISÍC VOJÁKŮ.
JEHO HROB NAVŠTÍVIL 10.5.2012 STAROSTA OBCE
RAKŮVKA, KTERÝ PRSŤ HLÍNY PŘIVEZL A ZÁROVEŇ NA
JEHO HROB ROZESEL HRST HLÍNY OD JEHO RODNÉHO
DOMKU A UMÍSTIL STUHU OD OBČANŮ OBCE. INFORMACE
O MÍSTĚ JEHO ODPOČINKU BYLA ZÍSKÁNA
OD MINISTERSTVA OBRANY ITÁLIE V ŘÍMĚ. DÁLE BYLO
SDĚLENO, ŽE PAN VINCENC KONEČNÝ
BYL PROHLÁŠEN ZA NEZVĚSTNÉHO.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-29461
Pomník přidal: Pavlína Koncošová