Vlčkov

Pomník T. G. Masaryk

Autor: OÚ Vlčkov, archiv
Umístění: Vlčkov
Nápis:
T. G. Masaryk

SPASÍ NÁS
MRAVNOST
A VZDĚLANOST
Poznámka:

"... Tento pomník nenajdete na mnoha mapách, ani v řadě internetových vyhledávačů. Kusé informace o něm hovoří jako o pomníku, který díky své zapadlosti přečkal na svém místě i doby, kdy nebyl Masarykův odkaz zrovna v kurzu a jeho pomníky se houfně odstraňovaly. Zbudovala ho Národní jednota severočeská 6. srpna 1922. Jeho autorem je sochař Ladislav Šaloun, tvůrce Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze..."
(Zdroj: Národní osvobození 23/24, r. 2018).
Fotografie ochotně poskytla paní J. Jašová z obecního úřadu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl