Tušimice (zaniklá obec)

Pamětní deska Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Jürgen Schirmer, 07.10.2018
Umístění: Tušimice (zaniklá obec)
Nápis:
Zur Ehre - der Toten - und lebenden - Helden von Tuschmitz
Pröhl.
Prösteritz.
Würgnitz.
1914 - Weltkrieg - 1918
Poznámka:

Jednotlivá jména z fotografie nečitelná.
Obec Tušimice zanikla v důsledku těžby hnědého uhlí.
(zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1136344 )
Dá se předpokládat, že pamětní deska byla umístěna v kostele, který byl v důsledku rozšiřující se těžby uhlí odstřelen v roce 1972.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Tu%C5%A1imice) )
Současné Tušimice mají se zaniklou vsí společný pouze název, jinak nic.
Tuschmitz = Tušimice
Pröhl = Prahly
Prösteritz = Přezetice
Würgnitz = Vrchnice
(zdroj: https://old.soalitomerice.cz/slovnik )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka