Velešice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 28.09.2018
Umístění: Velešice, na návsi, napravo od křížku
Nápis:
NAŠIM PADLÝM BRATŘÍM,
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
NA PAMÁTKU
1914 1918

VELEŠICE
JOSEF STUDNIČKA LEG. FRANCIE
JOSEF PRŮCHA - ITÁLIE
JAN JŮDA - SRBSKO
JAN HAVLÍN - SRBSKO
ANTONÍN BRONÝ - SRBSKO
KAREL BUREŠ - FRANCIE

TÝŘOVICE
JOSEF LÁNĚ - LEG. - RUSKO
JAN BAROCH - SRBSKO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3203-5902
Pomník přidal: PhDr. Ladislava Tahovská
Příprava dat: Vladimír Štrupl