Beluša

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2010
Umístění: Beluša, Farská 58, vedľa farského kostola
Nápis:
1914 – 1918

PADLÝM ČESŤ A MIER ŽIVÝM ODPOVEDNOSŤ A BOJ!

BAJZA JOZEF, BAŠTUGA JÁN, BEDNÁR ŠTEFAN, BELOBRAD JOZEF 20, BELOBRAD JOZEF 412, BELOBRAD JOZEF 539, BELOBRAD ŠTEFAN 20, BELOBRAD JOZEF 540, BELOBRAD ŠTEFAN 248, BENJAK JOZEF 310, BENJAK JOZEF483, BINKA JOZEF 12, BINKA JOZEF 38, BINKA PAVEL, ČIŽMÁR ONDREJ, DRÁBIK JÁN 187, DRÁBIK JÁN 397, DÚŠALA JOZEF, FERENEC ŠTEFAN, FILO JÁN, FILO JOZEF, FILKO JÁN, GALBAVÝ JOZEF, HACHLINEC JÁN
HOFERIK ŠTEFAN, HRUBO FERDINAND, HUŇAČKA PAVEL, JANKOVIČ ANTON, JANKOVIČ VINCENC, JANKOVIČ JÁN, KAPUŠ PAVEL, KOTEŠOVEC JÁN, KOTEŠOVEC ŠTEFAN, LETKO FERDINAND, MASLÁK ŠTEFAN, MRÁZ JÁN, NOSÁL PAVEL, PAVLAC JÁN, PETRÍČEK JÁN, PETRÍČEK ŠTEFAN, PILÁT JOZEF, PILÁT ONDREJ, POLJAK ŠTEFAN, RAFKO ŠTEFAN, RÚČEK ANTON, RÚČEK JOZEF 31, RÚČEK JOZEF 223, RÚČEK ŠTEFAN, PIKORA ALFRED
SIVÁK JOZEF, SINGER ARTÚR, SLÁVIK AUGUSTÍN, SLÁVIK JÁN, SLÁVIK ĽUDOVÍT, STOPKA ONDREJ, SVIEČKA JÁN, ŠTEFKOVÝ JOZEF, ŠTEFKOVÝ ŠTEFAN, ŠULEK ŠTEFAN, ŠULEK JOZEF, TARABA JOZEF, TICHÝ JÁN, UKROPEC ŠTEFAN, VAČKO ŠTEFAN, VAČKO JÁN, VAVRÍK ŠTEFAN, VYHNIČKA ONDREJ, VELIČ JÁN, VELIČ ŠTEFAN, ZACKO MICHAL, MILUČKÝ RUDOLF

1939 – 1945

TOMÁŠ JOZEF, STOPKA JOZEF, BLAHOVSKÝ ŠTEFAN, BELOBRAD PIUS, PELUNKA ANTON, BENJATKA ANTON, HABÁN JOZEF, HROMKA JÁN, PAVLÍK JÁN

JA PADOL SOM,
JAKO ZÁKON BOJA KÁZAL
TY BOHA PROS,
BY MIER NASTOLIL VEČNÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás