Kosihy nad Ipľom

Pomník Obetiam 1.a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.04.2011
Umístění: Kosihy nad Ipľom, vedľa kostola
Nápis:
Állj meg ember e hősökemlékműve
Mely dicső példaképe a haza szeretetnek.
Pusztíto erők kegyetten fegyverek,
Síkongó anyák siró gyerekek.
Állj meg ember és mondj el egy imát,
Mert ezek a bátor férfiak értünk a jövö
nemzedékért az életüket adták.
A I. és II. világháborúban elesettek és a
koncentrációs táborban elhunytak emlékére.
1914 – 1918
I. világháborúban
elhunytak:
CSERNUS JÓZSEF, CSERNUS LÁSZLÓ, CSERI FERENC, MAJER KÁROLY, VALLUSZ KÁROLY, MOLNÁR ISTVÁN, PÁLDI BERTALAN, KUKOLÍK ÖDÖN, VILLÁM JÁNOS
1940 – 1945
II. világháborúban
elhunytak:
BALLA JÁNOS, BELÁ JÓZSEF, BURIS JÁNOS, CSERNUS JÓZSEF, GEMER ISTVÁN, MIKUS JÁNOS, NOZDROVICKY JÁNOS, RADOS ISTVÁN, GEIZER JÓZSEF
1943
A koncentrációs
táborokban
elhunytak:
BRACK ÖDÖN, BRACK ÖDÖNNÉ, WETZLER GYULANÉ
Emléktáblák álitatta az Ipolykezsi önkormányzata 1995.10.29
LEKI GYULA ÉS TÓTH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 21.04.2011
Umístění: Kosihy nad Ipľom, kultúrny dom
Nápis:
28.XII.1944
vojská Sovietskej armády
oslobodili Kosihy nad Ipľom
V bojoch padlo 12 sovietskych vojakov
Večná vďaka osloboditeľom!
1944.XII.28-án
szabadították fel Kosihy nad Ipľom községet
a Szovjet Hadsereg katonái
A harcokban 12 szovjet katona esettel.
Orök dicsőség a felszahadítóknak!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás