Chvojen

Pamětní deska Povstání nevolníků v roce 1775

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.07.2018
Umístění: Chvojen, na zdi u vstupu na hřbitov s kostelem sv. Jakuba a Filipa (někdy uváděn jen jako kostel sv. Jakuba)
Nápis:
ROKU 1775 POVSTALI NEVOLNÍCI
KONOPIŠŤSKÉHO PANSTVÍ.
ZDE JSOU POHŘBENI TI Z NICH,
KTEŘÍ SVOU STATEČNOST
ZAPLATILI ŽIVOTEM.

VOJTĚCH CHOBOTSKÝ - ČERNÍKOVICE
JAKUB STAROSTA – PŘIBYŠICE
MATĚJ KUBÁT – CHÁŘOVICE
PAVEL VNOUČEK – PECERADY
JAKUB HANIBAL – KOZMICE
VÁCLAV PLATIL – ŘEHENICE
TOMÁŠ PŘEUČIL - MRAČ
Poznámka:

Pravděpodobně souvislost se Selským povstáním 1775 viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Selsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_(1775)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-26734
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Skrčený

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.07.2018
Umístění: Chvojen, hřbitov s kostelem sv. Jakuba a Filipa (někdy uváděn jen jako kostel sv. Jakuba)
Nápis:
V UPOMÍNKU!
VĚNUJE
BOŽENA SKRČENÁ,
SVÉMU MILÉMU MANŽELI
JOSEFU
SKRČENÉMU,
NAR. JÍROVICÍCH 24/3 1881,
KTERÝ SVOU DRAHOU DUŠI
OBĚTOVAL ZA VLAST,
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 11/5 1915,
V NEGOTÍNĚ V SRBSKU.

DRAHÝ MANŽELI, KDYŽ
NÁM NEBYLO DOPŘÁNO SHLE-
DATI SE SPOLU NA ZEMI, TĚŠÍM
SE, ŽE SE SHLEDÁME NA NEBI.
ZA LÁSKU A STAROST TVOU,
BŮH TI ODMĚŇ LÁSKOU SVOU.

BUDIŽ TI ZEMĚ LEHKOU!
Poznámka:

Josef Skrčený, nar. 1881, Jírovice-Jarkovice, okres Benešov, příslušník domobranecký pěší pluk 28, zemřel ?.3.1915 Negotin, Srbsko, nemocnice, jižní fronta (srbské bojiště).
(zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička