Hluboká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 01.07.2018
Umístění: Hluboká, v parku, u hlavní komunikace, ve středu obce
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

(čelní strana)
VÁCLAV KRESL, č. 5
VÁCLAV BLAHNÍK, č. 17
VÁCLAV KOLROHS, č. 23
JAN VOGELTANZ, č. 30
JIŘÍ ZAJÍC, č. 70
JOSEF HYNČÍK, č. 74
JOSEF VRBA, č. 90
JOSEF SCHÖDLBAUER
FRANTIŠEK BLAHNÍK, č. 17
FRANTIŠEK KUNCL, č. 22
JAN VORÁČ, č. 29
JOSEF STRÁDAL, č. 44
JOSEF HYNČÍK, č. 72
JOSEF HYNČÍK, č. 90
FRANTIŠEK STRNAD, č. 93
PETR SCHÖDLBAUER
VÁCLAV VOCELKA

ČEST JEJICH PAMÁTCE

(levá strana)
1914 -1918
ZŘÍZENO
1935

(pravá strana)
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
VE VÁLCE
VĚNUJE
HLUBOKÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3202-33502
Pomník přidal: Marek Lanzendorf