Černín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 07.01.2012
Umístění: Černín, na kopci nad obcí
Nápis:
28.10.1918
OBĚTEM VÁLKY
BIZA FRANT.
ČERVENÝ VOJT.
HUML VÁCL.
HŘÍBAL FRANT.
MAREŠ ANT.
MAREŠ BOH.
MAREŠ JOS.
PÁNEK JOS.
SUCHÝ JOS.
VLASÁK FRANT.
KREISINGER FRANT.
JEHO SYNOVCI
KREISINGER VÁCL.
ŽENÍŠEK JOS.

MRTVÝCH VĚČNÉ PAMĚTI
ŽIVÝM NA POSILU

POSTAVENO SBOREM DOBROVOL. HASIČŮ
ZA PŘISPĚNÍ OBČANSTVA R. 1924

ZEMŘEL JSI, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT
SVOBODNĚ A SPOKOJENĚ MEZI SLOVANY

JAROSLAV ČÁP PADL 8.V. 1945 NA BARIKÁDÁCH
STAROMĚSTSKÝCH V BOJI ZA SVOBODU
VE VĚKU 34 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2102-03040
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek