Čelivo

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: ing. Zdeněk Rerych_senior, 28.04.2018
Umístění: Čelivo, střed obce, deska na kapličce
Nápis:
PAMÁTCE TĚM KTEŘÍ
PRO VLAST UMÍRALI.

ADAM VOJTĚCH 1891 padl v Rusku 1916
BACH JOSEF 1890 padl v Srbsku 1915
DUB VÁCLAV 1893 zemř. v Uhrách 1915
ZVÁRA JOSEF 1883 zemř. v Celivě 1923

NA PAMÁTKU VĚNOVALI
MANŽELÉ ZVÁROVI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-1634
Pomník přidal: ing. Zdeněk Rerych_senior